MAIN EVENT

TUESDAY 29. 9. | FORUM KARLÍN

Innovation Week Czech Republic 2020 will kick off on Tuesday, September 29 at Forum Karlín in Prague. The main event is from 8:00 am to 7:00 pm.

INNOVATION FAIR WITH SEMINARS

DURING
THE MAIN EVENT

Virtual reality, robots, nanotechnology and much more. The Innovation fair will introduce innovative companies from Czech Republic and abroad! While visiting the Innovation fair you will be able to attend great inspiring seminars that will be also held in Karlín Forum in Prague.

Get ready for year's Innovative Fair! We have prepared the most interesting innovations in the Czech Republic and abroad. You can also look forward to great and inspiring seminars, which are included in the ticket price. As visitors, you will discover the latest innovations and gain new contacts and innovative services and products suppliers. One of the fairs topics will be innovative tools and ways to minimize production costs and environmental impact.You can also look forward to innovations from the VR and AR area, you will be able to try AI yoga and explore the technologies related to healthy sleep. You will be able to sample plant based sea food from our German partners, relax and discuss innovations and their further development is our Chill zone.

Schedule of seminars on 29. 9. 2020

8:30 am Registration

9:10 am - 10:10 am Export: how to calculate business potential when entering a foreign market?

Go bankrupt in excel rather than in real life. Presentation with real-life cases from export experts. Hands-on presentation on how to build a mini business case around entering a new market:

- Market sizing estimation based on Google’s and Facebook’s data
- Cost and budget estimation by channels, calculating break-even points and different scenarios
- Fitting a marketing action plan that fits your business goals
- Gathering low-hanging fruits 

Login

9:15 am - 10:30 am Internet věcí ve službách sociálního inženýrství. Jak ochránit soukromí ve firmě?

Čím výše šplháme po kariérním žebříčku, tím atraktivnějším cílem jsme pro hackery. V našem workshopu vám nebudeme mazat med kolem pusy řečmi o tom, že jste v bezpečí. Řekneme vám ale vše, co musíte vědět, abyste měli v boji proti hackerům šanci. Pojďte se s námi podívat na to, jak vypadala korporátní špionáž v minulosti, jaké jsou aktuální hrozby a jak mohou hackeři vaši firmu napadnout i prostřednictvím něčeho tak jednoduchého, jako je květináč.

Login

9:20 am - 10:20 am Jak úspěšně implementovat umělou inteligenci do businessu

Umělá inteligence (Artificial Intelligence, AI) dnes v menší či větší míře zasahuje do celé řady odvětví. Může vylepšit logistický systém, detekovat podvody např. v pojišťovnictví, sehrát za vás šachovou partii nebo doporučit výběr seriálu na Netflixu. Tím to ale zdaleka nekončí. Společně se podíváme na možnosti, které dnes AI nabízí, objevíme nové příležitosti pro její aplikaci v praxi. Ukážeme si příklady úspěchů i neúspěchů při implementace AI a poodkryjeme, co nabídne do budoucna. Přemýšlejte o ní v kontextu vašeho businessu, abyste ji správně uchopili a přinášela přidanou hodnotu právě vám.

Login

9:30 am - 10:30 am Smart Lighting – Nabíjecí infrastruktura – Smart Grid sítě

Zajímáte se o nové trendy v energetice, oslovují vás témata jako Smart metering, Smart lighting, e-mobilita a její podpora? Nejen na tato témata se můžete těšit na semináři, který se dotkne i digitalizace rezidenčního trhu, smart grid sítí, ukládání energie nebo inteligentních kamerových systémů. Dozvíte se také o praktických zkušenostech z realizace uvedených řešení a rádi se s vámi podělíme i o naše představy o budoucnosti energetiky jako celku.

Login

10:25 am - 11:15 am „Vodík- Palivo Přítomnosti?“

Blíží se konec automobilů, které jezdí na benzín? Co budeme tankovat na čerpacích stanicích budoucnosti? Nové desetiletí sice slibuje ohromný rozmach vodíkových technologií, první vodíkové čerpačky v Česku se ale dočkáme až letos! Je vodíková ekonomie reálnou vizí nebo pouhou fantazií snílků o bezemisní dopravě? Přijďte na workshop Ing. Václava Bystrianského z UniCRE, zjistěte, jaké překážky nás ještě čekají na cestě za čistou dopravou, a odhalte, zda je vodík skutečně palivem budoucnosti!

Login

10:35 am - 11:35 am eCommerce a jeho vývoj nyní a v blízké budoucnosti

V rámci semináře vám zástupci společnosti VISA představí jaké regulace EU ovlivňují placení na internetu (SCA), jak je možné tuto regulaci využít jako konkurenční výhodu a kde, je zde prostor pro start-upy. Dále si představíme, jaké vůbec jsou možnosti platby na internet a s jakými inovacemi se v této oblasti setkáme v následujících měsících.

Login

10:45 am - 11:45 am 1. Maker Movement in the Czech Republic. 2. Maker Culture in Education – practical experience from Central Bohemia

1. Topic - Maker Movement in the Czech Republic

Jiří Zemánek

How the growth of maker faires and maker spaces in the Czech Republic nurtures creativity and supports innovations, education, communities, and entrepreneurship.

2. Topic - Maker Culture in Education – practical experience from Central Bohemia

Athziri Moreno Romo M.A.

Presenting the practical experience (challenges and results) of the pilot project of the Digital Fabrication Lab in Central Bohemia. A successful proven pedagogical approach to foster maker culture in teachers and students for developing key competencies for information society and knowledge-based economies.

Login

10:45 am - 11:45 am Firemní data: To nejcennější pro budoucnost svého businessu už máte

Data o vašem businessu jsou jako tajná receptura rozptýlená napříč celou firmou. Víte ale, kde jsou uložena, kde vznikají a jak se zpracovávají? A jak ovlivní firmu to, že tyto vědomosti zmizí s odchodem klíčových pracovníků? Náš seminář na tyto otázky odpoví a také napoví, jak může automatická správa podnikových metadat zajistit zásadní snížení IT nákladů a získání významné konkurenční výhody.

Login

11:25 am - 12:25 pm Jak připravit generace pro budoucí inovace

Podporuje vůbec český vzdělávací systém tvořivost a inovace?

Proč je i při vzdělávání důležité si věci sám vyzkoušet a zažít na vlastní kůži? Jak společně můžou science centra a technologické společnosti vychovat nové Mendely, Wichterle a Holé? V druhé polovině semináře proběhnou ukázky hands on aktivit.

Login

11:50 am - 12:50 pm 5G - budoucnost pro digitální města

Přichází telekomunikační "revoluce" ve formě 5G sítí. Kde, jak, a hlavně kdy bude spuštěna, se dozvíte v tomto semináři, který povede ředitel provozu sítě společnosti CETIN, Petr Holý. Kromě toho se dozvíte, jak 5G sítě fungují, co je nezbytné pro jejich výstavbu, jaké možnosti přináší a co nás v rámci telekomunikací čeká v budoucnu.

Login

12:00 pm - 1:00 pm Inovativní způsoby financování podnikatelských a infrastrukturních projektů

V rámci nové strategie Českomoravské záruční a rozvojové banky se její aktivity rozšiřují z podpory segmentu malých a středních podniků na celkovou aktivitu v rámci cílů hospodářské politiky státu a to především v oblastech sektorů infrastruktury, energetiky, digitalizace, sociálního podnikání a dalších v závislosti na investiční priority státu. Jedním ze stavebních kamenů této strategie je ČMZRB Investiční. Ta umisťuje veřejné prostředky do specifických oblastí soukromého kapitálu. Dalším prvkem ve strategii je Národní rozvojový fond, jehož misí je efektivní zapojení zdrojů z privátní sféry.

Login

12:00 pm - 1:00 pm Soukromý sektor a Inovace jako klíčová hnací síla udržitelného rozvoje

Hledáte uplatnění pro své inovace? Napadlo vás, že inovativní podnikatelské záměry mohou přispět k řešení rozvojových problémů? Zajímáte se o rozvojové trhy? Seznamte se s „Programem rozvojového partnerství pro soukromý sektor“ České rozvojové agentury, jehož cílem je motivovat malé a střední české podniky k přenosu inovativních myšlenek, které mají potenciál řešit rozvojové výzvy v partnerských zemích. Zjistíte, kdo a jak se může o finanční podporu v rámci tohoto programu přihlásit. Projektový manažeři vás seznámí s již podpořenými projekty, které mohou sloužit jako zdroj inspirace a v neposlední řadě budete mít možnost s námi konzultovat své nápady.


Podnikatelský sektor a Inovace jsou klíčovou hnací silou udržitelného rozvoje. Důvodem je skutečnost, že udržitelný rozvoj je naléhavou otázkou, která vyžaduje okamžitou akci a nové způsoby řešení ze strany vlád, průmyslu a společnosti jako celku. Právě inovace mohou vést k transformaci jednotlivců, organizací, dodavatelských řetězců a komunit směrem k udržitelné budoucnosti. Při naplňování Cílů udržitelného rozvoje je nutná společná snaha nás všech, včetně zapojení soukromého sektoru. Právě soukromý sektor bývá často nositelem inovací a jeho zapojení do udržitelného rozvoje je jednou ze základních podmínek pro odstranění chudoby. Vždyť devět z deseti pracovních míst v rozvojových zemích je vytvořeno právě soukromým sektorem. Rozvojové trhy zároveň představují velkou příležitost pro malé i velké firmy, které se chystají rozšířit své působení. A protože hraje soukromý sektor v mezinárodním rozvoji nezaměnitelnou roli, je cílem Programu B2B motivovat malé a střední české podniky k přenosu inovativních myšlenek, které mají potenciál řešit rozvojové výzvy v partnerských zemích. Program tak podněcuje české firmy k založení obchodního partnerství s lokálními partnery, a tím i poskytnutí nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele, přenos know-how, technologií a v neposlední řadě i evropských standardů a kvality.“

Login

12:35 pm - 1:35 pm Možnosti jak expandovat a rozvíjet inovace ve firmách

Hledáte ve svých společnostech rezervy, problémy či inovační příležitosti k realizaci změn, které vedou k rozvoji a růstu firmy či k vývoji nových produktů? Nebo vás trápí optimalizace produkce, kterou nejste schopni vlastními silami vyřešit? Středočeské inovační centrum představí své aktivity, které mohou nastartovat či vnést nové vize do vašeho podnikání. Seznámíte se s možnostmi podpor SIC Platinn, SIC Connect, inovační vouchery, kreativní vouchery, startupové vouchery a mj. představíme úspěšné case study. Využijte možnosti pro svůj rozvoj.

Login

1:00 pm - 4:00 pm Patří plast do odpovědné budoucnosti?

[CZ] Patří plast do odpovědné budoucnosti?

Zajímá vás vývoj našeho vztahu s plastem? Bude z něj dobrý sluha nebo zlý pán? Přijďte do Kotelny k diskuzi u kulatého stolu „Patří plast do odpovědné budoucnosti?“, poslechněte si významné experty a zapojte se do debaty. Dovíte se víc například o praktickém využití technologie pyrolýzy nebo očekávaných opatřeních a jejich předpokládaném dopadu na byznys i spotřebitele. Tato jedinečná událost uzavírá druhou sérii vzdělávajícího programu „Let’s talk about it” s moderátorem Michaelem Londesboroughem, který vás provede i touto diskuzí. Těšíme se na Vás!

Program:

13:00-13:45 - Registrace, malé občerstvení

13:45 - Úvodní slovo, uvítání hostů

14:00 - Zahájení Kulatého stolu

15:00-16:00 - Dotazy, diskuze, networking

Přednášející:

Robert Suchopa - Robert je ze své pozice manažera výzkumných a vývojových projektů chemické recyklace zodpovědný za koordinaci výzkumně-vývojových aktivit v této oblasti ve skupině Unipetrol. Chce přispět k většímu uplatnění technologií chemické recyklace jako nástroje ke zavedení plastů do cirkulární ekonomiky v České republice. Spolupracuje s různými subjekty od institucí pro výzkum a vývoj, přes dodavatele technologií až po společnosti působící v odpadovém hospodářství. Vystudoval chemii a technologii pro oblast zpracování ropy a následné výroby paliv a petrochemikálií (titul Ing. na VŠCHT Praha). Pro svou současnou roli nasbíral cenné zkušenosti především během čtyřletého působení v R&D v automotive sektoru významné mezinárodní společnosti.

Vojtěch Vosecký - Vojtěch je jedním z předních odborníků na cirkulární ekonomiku v České republice. Vystudoval environmentální inženýrství a podnikání na holandské Wageningen University, pomohl založit INCIEN, ve kterém působil přes 4 roky, a podobným tématům se věnoval i v Evropském parlamentu. Momentálně vede v Praze expertní skupinu pro cirkulární ekonomiku a pracuje s řadou dalších organizací. Vojtěch je členem nadnárodní organizace Circular Economy Club.

Aleš Bláha - Člen představenstva Pražských služeb a místopředseda představenstva asociace STEO, Aleš Bláha, vystudoval chemické inženýrství na Friedrich-Alexander-Universität v Erlangenu v roce 1990. Poté tam pracoval jako výzkumník na 2. katedře technické chemie. V roce 1992 zde obhájil svou disertační práci a získal titul Dr.-Ing. Od roku 2006 je ředitelem pražského Zařízení energetického využití odpadů, kde úspěšně řídil projekty DeDiox a Kogenerace s DeNOXem. Od roku 2018 řídí rekonstrukci ZEVO Malešice, jejíž ukončení je plánováno na konec roku 2021.

Jiří Kotek - Jiří Kotek zastává od roku 2016 pozici ředitele Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Vystudoval materiálové inženýrství na Strojní fakultě ČVUT v Praze. Zabývá se vztahy mezi mechanickým chováním a strukturou polymerních materiálů. Je autorem nebo spoluautorem více než sedmdesáti odborných publikací. Od roku 2013 působí v Ekonomické radě AV ČR. Jiří Kotek je členem Inženýrské akademie ČR a České společnosti chemické. Je národním zástupcem ČR v Evropské polymerní federaci (European Polymer Federation, EPF). V únoru 2019 byl zvolen na post předsedy EPF pro období 2020-2021.

Jeffrey Osterroth - Jeffrey je generálním ředitelem skupiny ATOZ, zajišťující B2B komunikaci v oblastech maloobchodu, logistiky, obalového průmyslu, HoReCa, farmacie a marketingu v Čechách i na Slovensku prostřednictvím tištěných B2B médií, pořádáním kongresů a dalších B2B akcí a různých digitálních projektů (webových portálů, newsletterů, profilů na sociálních sítích). Jeffrey také vede divizi ATOZ Packaging, do které patří Svět balení- nejrozšířenější tuzemský časopis o obalovém průmyslu a největší kongres obalového průmyslu- OBALKO.


[EN] Do Plastics Fit into a Responsible Future?

Are you interested in the evolution of our relationship with plastic? Will it be a good servant or a bad master? Come to Kotelna for the roundtable discussion “Do Plastics Fit into a Responsible Future?”, listen to noted experts and join in on the debate. Find out more about applying pyrolysis technology in practice, anticipated regulations and their impact on both business and consumers and much more. This one of a kind event will close the second season of the educational program “Let’s talk about it” with moderator Michael Londesborough, who will also guide through this discussion. Looking forward to seeing you there!

Schedule:

13:00-13:45 - Registration, small refreshments

13:45 - Introduction, ugest welcome

14:00 - Roundtable beginning

15:00-16:00 - Questions, discussion, networking

Speakers:

Robert Suchopa - Robert’s position as manager of chemical recycling research and development projects makes him responsible for coordinating research and development activities in this area for the Unipetrol Group. His goal is to contribute to chemical recycling becoming a tool to help make plastics more sustainable in the Czech Republic. He collaborates with subjects from research and development, technology suppliers to companies active in the waste management sector. He completed his studies in crude oil processing chemistry and technology and subsequent fuel and petrochemical manufacturing (Engineer title from UCT Prague). He earned valuable experiences for his current role during his four year R&D tenure in the automotive sector of a significant international company.

Vojtěch Vosecký - Vojtěch is one of the top circular economy specialists in Czech Republic. He completed his environmental engineering and business studies at the Wageningen University in Holland, co-founded INCIEN, where he operated for over 4 years and worked on related issues in the European Parliament. He currently leads an expert team on circular economy for the city of Prague and collaborates with numerous other organizations. Vojtěch is a member of the international Circular Economy Club.

Aleš Bláha - Member of the Pražské služby Board of Directors and Vice Chairman of the Board of Directors of the STEO Association, Aleš Bláha completed his chemical engineering studies at the Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen in 1990. He continued to work as a researcher at the 2nd Department of Technical Chemistry and defended his dissertation there in 1992, earning the title Dr.- Ing. He has been director of the Prague Facility for Energy Recovery from Waste since 2006, successfully managing the DeDiox and the Cogeneration with DeNOx projects. As of 2018, he has been managing the reconstruction of the WtE Malešice, which is planned to be finished by the end of 2021.

Jiří Kotek - Jiří Kotek has been director of the Institute of Macromolecular Chemistry AS CR since 2016. He completed his material engineering studies at the Faculty of Mechanical Engineering CTU in Prague. Today he deals with the relationships between polymer material structure and mechanical behavior. Jiří has authored and co-authored more than seventy expert publications. He has acted on the Economic Council AS CR since 2013. Jiří Kotek is a member of the Engineering Academy CR and the Czech chemical society. He is the Czech national representative in the European Polymer Federation (EPF) and in February 2019 was elected chairman of the EPF for the term 2020-2021.

Jeffrey Osterroth - Jeffrey is the general manager of ATOZ Group, which provides B2B communication for the retail, logistics, packaging, HoReCa, pharmaceutical and marketing communities in Czechia and Slovakia via B2B magazines, congresses and other B2B events, and various online projects (web portals, newsletters, social media profiles). Jeffrey also directly manages ATOZ’s packaging division, which includes the countries' leading packaging magazine, Svět balení (World of Packaging), and the largest packaging congress, OBALKO.

Login

1:05 pm - 2:05 pm Proč je Oracle Cloud unikátní?

Přestože Oracle databáze běží u naprosté většiny firemních zákazníků po celém světě, málokdo ví, že Oracle je také poskytovatelem cloudových služeb. Oracle Cloud je vytvořen pro podniky, které vyžadují výpočetní výkon a snadnou migrací svých on-premises aplikací do cloudu. Oracle Cloud má v několika oblastech unikátní nabídku služeb jako je infrastruktura (compute), platforma (integrace, analytické úlohy, data science, vývojové nástroje apod.) až po firemní aplikace (ERP, CX, HCM). Ukážeme vám na konkrétních příkladech zákaznických referencí, proč tvrdíme že Oracle cloud je unikátní.

Login

1:15 pm - 2:15 pm Digitalizace obchodních transakcí - jednoduše, rychle, bezpečně s we.trade

Seminář České spořitelny vás seznámí s principy obchodování pomocí digitální platformy we.trade. Jde o mechanismus využívající technologii blockchainu, který umožňuje realizovat domácí a zejména zahraniční obchody mezi firmami hladce, jednoduše a důvěryhodně. Je vhodný pro všechny, kdo v obchodování využívají služeb „trade finance“ čili zapojují třetí stranu (nejčastěji to bývá banka odběratele).Spolu s Barborou a Tomášem se na vás těší ještě Pavel Svoboda, senior analytik v útvaru Denní bankovnictví pro korporátní klienty České Spořitelny, který v rámci projektu we.trade připravoval technické i procesní připojení platformy do prostředí České spořitelny.

Digitální a automatický způsob sjednání, zajištění a financování obchodních transakcí je transparentní, bezpečný a šetří váš čas i náklady. To vše dohromady má v sobě velký potenciál růstu objemu obchodu vaší firmy. Na we.trade lze např. podrobně sledovat celý průběh zakázky a nastavit si notifikace či alerty. Přístup na portál mají firmy výhradně přes svou banku, jde tedy o bankou prověřené firmy, což snižuje rizika nedodržení platebních podmínek smlouvy. Platba se realizuje, až když jsou splněny všechny podmínky vypořádání. Dohodnou-li se na tom účastníci obchodu, může za zaplacení zboží ručit dodavateli banka odběratele.

Login

1:15 pm - 2:15 pm Bezpečná práce na dálku v době koronavirové pandemie i po ní…

Na jaře tohoto roku byla velká část firem postavena před problém masivního přesunu zaměstnanců na práci z domova.

Nyní se situace opakuje, ale firmy dnes mají více času provést potřebná opatření pro efektivní a bezpečný přístup zaměstnanců k firemním zdrojům.

V prezentaci se dozvíte jak se koronavirová opatření promítla do aktuálních kybernetických hrozeb,  jak se efektivně bránit a jak zajistit přístup k firemním datům bezpečně i z prostředí domácích kanceláří.

Login

1:50 pm - 2:50 pm Jak posunout Česko k masivnímu využití solární energie

Co nám brání a co nás motivuje v masivním využití solární energie na rodinných domech. Jak připravit fungující nabídku pro majitele nemovitostí? Je to byznys pro banky? Znamená to pro energetické firmy ohrožení nebo příležitost? Co může udělat stát a proč by měl?

Login

2:20 pm - 3:20 pm Jak se dělá počítačová hra aneb pojdťe s námi do středověku!

Warhorse Studios bylo založeno v roce 2011 partou zkušených veteránů českého herního průmyslu. Náročné období shánění vydavatele pro první titul skončilo neúspěchem, a proto se vývojáři v roce 2014 obrátili s prosbou o podporu na komunitu. Hráči nakonec v třetí nejúspěšnější kampani na Kickstarteru poslali neuvěřitelnou sumu 1.1 milionu liber. Tým se díky tomu mohl rozšířit na 120 lidí a v únoru 2018 spatřila světlo světa RPG hra Kingdom Come: Deliverance, které se doposud prodalo přes tři miliony kopií na celém světě. O tom, jak náročný je vývoj takové hry, jak uřídit prudce rostoucí počet vývojářů ve firmě a jak to nakonec celé dopadlo, bude přednášet Martin Klíma, výkonný producent a spoluzakladatel Warhorse Studios, který byl za svůj celoživotní přínos hernímu průmyslu v roce 2018 uveden do síně slávy. Více najdete na https://warhorsestudios.cz/

Login

2:30 pm - 3:30 pm Dieta pro planetu: Low Carb, High Volt

Dýchá, šumí, hučí, zvoní, rozpíná se, kope a nikdy nespí. Naše planeta potřebuje hodně energie, ale v posledních letech ji nekrmíme zrovna zdravými věcmi – spálené uhlí, plastová voda a dezerty z odpadků. Jak dostat Zemi do rovnováhy, aby to s námi dlouho vydržela? Jak podnikat a pomáhat přitom zlepšovat klima?

Pojďme společně s inovátory a energetiky hledat tu nejlepší dietu pro naši planetu, která vás finančně nezruinuje, ale naopak postrčí k novým ziskům. Málo karbonu a hodně zelených voltů?

Baví vás business, udržitelnost a inovace, ale o energetice nic nevíte? Tak to jste tu správně. Přidejte se k naší diskusi a dozvíte se, jak zužitkovat, vyrábět, sdílet a obnovovat elektřinu ve vaší firmě, čtvrti nebo sdílených kanceláři, tak aby to dávalo smysl ekonomicky i ekologicky. Představíme recepty, které můžete zkusit hned zítra.

Login

2:30 pm - 3:30 pm Budoucnost s bankovní identitou & budoucnost plateb

Pracujeme na tom, aby se z bankovní identity stal běžný prostředek pro online ověření a elektronický podpis. Kde všude se s bankovní identitou budeme setkávat a v čem nám zjednoduší život? A budeme díky ní moci rovnou i jednoduše zaplatit?

Přijďte se s bankovní identitou lépe seznámit a zjistit, jak ji můžete využít ve svém podnikání. Na závěr se s vámi podělíme o příběh našeho týmu, který vyvíjel a nasazoval službu Můj příjem. Co jsme se při tom naučili a kde jsme narazili? Těšíme se na vás! Filip Haering, Petr Zíma a Bohumil Dvořák.

Login

3:10 pm - 4:20 pm Prodej a nákup nábytku z druhé ruky. Nastal čas na inovaci?

Nepotřebné křeslo z pokoje pro hosty. Nebo stůl, židle a lampa ze studentského bytu. Někdo to má… a nechce to. A jiný by to zase užil. Ale jak to všechno propojit?

Pojďme společně s inovátory, specialisty na udržitelnost a specialisty na digitální technologie hledat způsob, jak zlepšit cesty nábytku mezi lidmi. Pojďme prozkoumat nástroje, které jsou dostupné na českém trhu pro peer-to-peer obchodování s nábytkem a bytovými doplňky, a zhodnotit, jak efektivně se jim daří dávat nábytku druhý život. A nahlédněte do laboratoře IKEA, kde se možná rodí nový fenomén v oblasti obchodu s nábytkem z druhé ruky.

Vy jako účastníci budete vyzváni aktivně vstoupit do diskuse a podílet se tak na testování a ladění tohoto řešení IKEA. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen na 20.

Workshop je vhodný pro všechny, které zajímá téma nábytku z druhé ruky a jeho spletitých, často ne úplně zmapovaných cest mezi lidmi v internetové džungli. Workshop si obzvlášť užijete, pokud je vám blízké téma udržitelnosti.

Login

3:35 pm - 4:35 pm 40 tisíc tun objemného odpadu a jejich budoucnost v cirkulární Praze

Dokáže dobrý design veřejné služby zachránit skříň nebo lampu před cestou na skládku? Jaká je vlastně hodnota věcí, které vy už nechcete?


Magistrát hl. města Prahy spolupracuje s inovační agenturou IdeaSense a využívá “human-centered designu” k vývoji služeb, které městu umožní zefektivnit ekosystém služeb kolem svozu odpadu a překlopit jeho fungování částečně do cirkulární ekonomiky. Naše práce navazuje na potřeby občanů a snaží se designem služeb umožnit lidem udržitelnější chování - ekologicky, ekonomicky i sociálně. Přijďte na workshop nahlédnout do projektu a přidat své nápady.

Login

3:45 pm - 4:45 pm Virtuální průvodce SmartGuide pro bezpečný restart turismu

Cestování ruch před Covidem jen v ČR zaměstnával 250 tisíc lidí a generoval přes 150 miliard Kč ročně. Sektor musíme zachránit, ale nechceme, aby přeplněný Karlův Most, kde se tlačí davy turistů z celého světa, se stal líhní pro další vlny pandemie. Startup absolventů ČVUT, SmartGuide, řeší tento problém pomocí virtuálního průvodce. Používají technologie od geolokace, syntézy hlasu přes big data analytiku a personalizaci, až po avatara v rozšířené realitě, aby turisty provedli bezkontaktně bezpečně mimo davy – a ještě k tomu tak, aby si to užil. Tvoří se v ČR budoucnost cestování?

Login

4:30 pm - 5:40 pm Jak vytáhnout nábytek hrobníkovi z lopaty

Věděli jste, že obyvatelé Prahy vyprodukují ročně skoro 30 000 tun objemného odpadu, z čehož až 70 % tvoří odpad z nábytku a vybavení domácnosti? Co když nezanedbatelná část tohoto objemu míří na sběrné dvory předčasně?

Pojďte s námi prozkoumat, jak nábytek zachránit před cestou na sběrný dvůr, když ještě může někomu dobře posloužit. Alternativních cest nábytku je celá řada. Kamenné či internetové second handy, renovace, nábytkové banky pro potřebné, charity a další. Jak ale předat informaci o všech možnostech lidem, kteří aktuálně řeší, kam s nepotřebným nábytkem v Praze?

Na workshop přineseme prototyp portálu na bázi „infotainmentu“, kombinace zábavného obsahu s edukačními prvky, který může Pražany inspirovat k tomu, aby dali nábytku druhý, třetí nebo i další život.

Vy jako účastníci workshopu budete vyzváni aktivně vstoupit do diskuse, a podílet se tak na testování a ladění tohoto řešení. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen na 20.

Workshop je vhodný pro všechny, které zajímá téma nábytku z druhé ruky, fenomén reuse a téma využívání druhotných surovin. Workshop si obzvlášť užijete, pokud je vám blízké téma udržitelnosti a zajímá vás, co se stane s vaším oblíbeným kancelářským sofa poté, když za ním zaklapnou dveře dodávky vyklízecí služby.

Seminář probíhá v rámci iniciativy Změna k lepšímu.

Login

4:50 pm - 5:50 pm SAMSUNG DIGITAL SIGNAGE - jednoduchá, bezpečná a efektivní digitální komunikace

Tištěná a psaná reklama či komunikace začíná být postupně vytlačována pojmem Digital Signage. Přijďte se proto seznámit s řešením SAMSUNG, které Vám zjednoduší pracovní procesy a usnadní komunikaci jak uvnitř Vašeho podniku tak směrem ven k Vašim zákazníkům. Ukážeme Vám řešení, se kterým se stále více častěji setkáváte v každodenním životě, a které i Vám může pomoci rozvinout business. Připojte se k SAMSUNG Signage semináři a vstupte do světa chytrých displejů.

Login

5:00 pm - 7:00 pm Red Bull Basement Workshop (29. 9. 2020)

Red Bull Basement je globální výzva pro podnikavé studenty. 

Na Red Bull Basement Workshopu se dozvíš, jak by měl vypadat minutový pitch nebo podle čeho vybereme projekt, který pojede na globální workshop. Hledáme nejlepší studentský nápad v ČR. 

Prosíme, aby se na workshop hlásili pouze studenti vysokých škol. 

www.redbull.cz/basement 


Login

5:50 pm - 7:00 pm Prodej a nákup nábytku z druhé ruky. Nastal čas na inovaci?

Nepotřebné křeslo z pokoje pro hosty. Nebo stůl, židle a lampa ze studentského bytu. Někdo to má… a nechce to. A jiný by to zase užil. Ale jak to všechno propojit?

Pojďme společně s inovátory, specialisty na udržitelnost a specialisty na digitální technologie hledat způsob, jak zlepšit cesty nábytku mezi lidmi. Pojďme prozkoumat nástroje, které jsou dostupné na českém trhu pro peer-to-peer obchodování s nábytkem a bytovými doplňky, a zhodnotit, jak efektivně se jim daří dávat nábytku druhý život. A nahlédněte do laboratoře IKEA, kde se možná rodí nový fenomén v oblasti obchodu s nábytkem z druhé ruky.

Vy jako účastníci budete vyzváni aktivně vstoupit do diskuse a podílet se tak na testování a ladění tohoto řešení IKEA. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen na 20.

Workshop je vhodný pro všechny, které zajímá téma nábytku z druhé ruky a jeho spletitých, často ne úplně zmapovaných cest mezi lidmi v internetové džungli. Workshop si obzvlášť užijete, pokud je vám blízké téma udržitelnosti.

Login

INTERNATIONAL CONFERENCE

DURING
THE MAIN EVENT

An International Innovation Conference for business which the Czech Republic has not yet experienced!

Tickets

More information

Less information

Come and get inspired by the most prominent speakers from around the world.

The International Conference will be held on Tuesday, September 29, 2020, from 9:00 am to 4:00 pm in Forum Karlín in Prague.

CONFERENCE SCHEDULE

08:30 am - 9:00 am Opening speeches

09:00 am - 10:30 am UNIPETROL ORLEN Panel I: Innovations for Sustainability

 • Londesborough

  UK

  MICHAEL
  LONDESBOROUGH

  Moderator, researcher at the Czech Academy of Sciences and Unipetrol brand ambassador

  x

  MICHAEL LONDESBOROUGH

  Moderator, researcher at the Czech Academy of Sciences and Unipetrol brand ambassador

  Michael Londesborough is a researcher at the Institute of Inorganic Chemistry of the Czech Academy of Sciences. He used to work as a consultant for SemEquip, Inc. In 2015 he published his unique discovery: the first Borane Laser. This new type of laser brings a diverse range of benefits, such as reducing costs, operational risks and environmental impact. Besides the Czech Academy of Sciences, he also runs science communication programmes with the British Council. He is the author of more than 45 academic articles, the co-author of 2 publications and the owner of an international patent. He is a winner of the Best Young Chemist contest, the winner of the Cryptur prize and a laureate of the Vojtěch Náprstek Honorary Medal for Merit in Science Popularisation. He has a PhD from the University of Leeds.

  Shuckburgh

  UK

  EMILY
  SHUCKBURGH

  Director of Cambridge Zero at the University of Cambridge

  x

  EMILY SHUCKBURGH

  Director of Cambridge Zero at the University of Cambridge

  A mathematician, a climate scientist and a Fellow of Darwin College, a Fellow of the Cambridge Institute for Sustainability Leadership, an Associate Fellow of the Centre for Science and Policy and a Fellow of the British Antarctic Survey.

  She leads the UKRI Centre for Doctoral Training on the Application of AI to the study of Environmental Risks (AI4ER). Until April 2019 she led a UK national research programme on the Southern Ocean and its role in climate (ORCHESTRA), and was deputy head of the Polar Oceans Team and head of the Data Science Group at British Antarctic Survey. In the past she has worked at École Normale Supérieure in Paris and at MIT.

  She is a fellow of the Royal Meteorological Society and co-chair of their Climate Science Communications Group. She has also acted as an advisor to the UK Government on behalf of the Natural Environment Research Council. In 2016 she was awarded an OBE for services to science and the public communication of science. She is co-author with HRH The Prince of Wales and Tony Juniper of the Ladybird Book on Climate Change.

  Orság

  NL

  ANDREA
  ORSÁG

  Co-Founder MissionC

  x

  ANDREA ORSÁG

  Co-Founder MissionC

  Andrea is a co-founder and partner at MissionC, strategy advisory based in Amsterdam on a mission to accelerate the transition to Circular Economy on a global scale. Consultant with 10+ years of experience combining Risk Management, Strategy and Change Management cross-industry, both for the commercial sector and not-for-profit organisations internationally. She also acts as a speaker, guest lecturer, expert moderator and facilitator on topics related to Circular Economy & Sustainability.

  Brennan

  IRL

  GERALDINE
  BRENNAN

  Senior Circular Economy Programme Manager at Irish Manufacturing Research

  x

  GERALDINE BRENNAN

  Senior Circular Economy Programme Manager at Irish Manufacturing Research

  Dr Geraldine Brennan is the Senior Circular Economy Programme Manager at Irish Manufacturing Research (IMR) an Enterprise Ireland and IDA Supported Technology Centre. IMR are the secretariat of CIRCULÉIRE - the National Platform for Circular Manufacturing. Geraldine holds a PhD in Strategic Management and MSc in Business & Environment from Imperial College London and is also a University College Dublin (UCD) Alumni with a BA (Honours) in Politics and Philosophy. She has lectured extensively on circular business models and scaling circular innovation, authored articles, innovation insights and toolkits on circularity. In 2015, Geraldine was an awardee of the German Federal Ministry of Education (BMBF) International Green Talents Award, for outstanding interdisciplinary researchers in the field of sustainable development. In addition, Geraldine holds honorary visiting positions at Imperial College London,Middlesex University Business School and with the UK Economic and Social Research Council (ESRC) Centre for Understanding Sustainable Prosperity.

 • Suchopa

  CZ

  ROBERT
  SUCHOPA

  Research and Development Associate, UniCRE (chemical recycling expert)

  x

  ROBERT SUCHOPA

  Research and Development Associate, UniCRE (chemical recycling expert)

  Robert Suchopa is the lead on project PYREKOL at the Unipetrol Centre for Research and Education- UniCRE. The objective is to implement the concept of chemical recycling into real-world practice. Within the project, Robert is responsible for a wide spectrum of activities, including research, experiment execution on existing units in Unipetrol, project management and raising public awareness. He hopes his work will contribute to creating key changes in plastic waste management.

  Jonášová

  CZ

  SOŇA
  JONÁŠOVÁ

  CEO Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN)

  x

  SOŇA JONÁŠOVÁ

  CEO Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN)

  „Sustainable development is not just words. It's about everyday work where we are serious about it.“ Soňa founded and heads the Institute of Circular Economics (INCIEN). She is interested in sustainable development and as part of its support she cooperates on the projects zajimej.se (be.interested) and uplatni.se (be.of use). Her motto is: „We must initiate the change we want to see around us.“ Through the non-governmental organization INCIEN she disseminates the awareness of circular economy among people and helps put into practice processes that promote sustainable development. As Director of INCIEN since 2015, he has been involved in the Czech Republic's transition from a linear system of economy to a circular system. INCIEN deals with the closure of biological and technical cycles as part of the sustainable development of society; it thus intervenes in agriculture, the development of new economies, and waste management or eco-innovation. INCIEN supports local and community activities. All the activities of this non-profit organization are aimed at creating a healthy society and ecosystems. The most prominent INCIEN project is the conference Waste as a Source, which addresses the introduction of circular economy principles into cities and villages.

  Rokůsek

  CZ

  PETR
  ROKŮSEK

  Founder & Scriptwriter of sustainable businesses

  x

  PETR ROKŮSEK

  Founder & Scriptwriter of sustainable businesses

  Petr Rokusek is a visionary entrepreneur and investor in modern energy. In these pursuits, Petr has focused on demonstrating options for a smart combination of nature and technology. In 2008, Petr founded Nano Energies, an energy trading company with three divisions, offering businesses and households the opportunity to consume electricity efficiently and responsibly. With a team of experts, he is currently developing technologies for electricity-sharing and flexibility aggregation, including blockchain.

  While still a student at the Czech Technical University, Petr founded his first venture with a Dutch business partner in 1995, establishing what is now a leading visual display group Jansen Display, which was acquired by the US's Sign-Zone last summer. Petr applies an environmentally sustainable approach at several other companies in which he is active. He currently resides in Liechtenstein and spends his workweeks partly in Switzerland and in the Czech Republic researching energy innovations, blockchain technologies and smart textiles under brand NowYou. Petr has also founded Bluelight.LI fund investing into business ideas with positive impact on our environment and wants to meet or associate with other investors or funds with similar mindset and goals.

  Klepek

  CZ

  CYRIL
  KLEPEK

  Founder & CEO at Cyrkl, Innovator in circular economy

  x

  CYRIL KLEPEK

  Founder & CEO at Cyrkl, Innovator in circular economy

  Cyril is a CEO and founder at Cyrkl - Digital Waste2Resource trading platform with focus on circularity. One waste could be a wealth for another and when using machine learning Cyrkl can manage the right match. Cyril has long been focu in meaningful innovations, especially in the circular economy. He stood behind two publication of two publications Circular Czech Republic 1 and 2. Previously Cyril worked as an innovation leader in the Direct People, leading Czech innovation agency and before as a manager responsible for the corporate part of innovation at Raiffeisenbank, where he co founded Raiffeisen Advisory. He is a graduate of the University of Economics, where he continued to his doctoral studies.

 • Londesborough

  UK

  MICHAEL
  LONDESBOROUGH

  Moderator, researcher at the Czech Academy of Sciences and Unipetrol brand ambassador

  x

  MICHAEL LONDESBOROUGH

  Moderator, researcher at the Czech Academy of Sciences and Unipetrol brand ambassador

  Michael Londesborough is a researcher at the Institute of Inorganic Chemistry of the Czech Academy of Sciences. He used to work as a consultant for SemEquip, Inc. In 2015 he published his unique discovery: the first Borane Laser. This new type of laser brings a diverse range of benefits, such as reducing costs, operational risks and environmental impact. Besides the Czech Academy of Sciences, he also runs science communication programmes with the British Council. He is the author of more than 45 academic articles, the co-author of 2 publications and the owner of an international patent. He is a winner of the Best Young Chemist contest, the winner of the Cryptur prize and a laureate of the Vojtěch Náprstek Honorary Medal for Merit in Science Popularisation. He has a PhD from the University of Leeds.

  Shuckburgh

  UK

  EMILY
  SHUCKBURGH

  Director of Cambridge Zero at the University of Cambridge

  x

  EMILY SHUCKBURGH

  Director of Cambridge Zero at the University of Cambridge

  A mathematician, a climate scientist and a Fellow of Darwin College, a Fellow of the Cambridge Institute for Sustainability Leadership, an Associate Fellow of the Centre for Science and Policy and a Fellow of the British Antarctic Survey.

  She leads the UKRI Centre for Doctoral Training on the Application of AI to the study of Environmental Risks (AI4ER). Until April 2019 she led a UK national research programme on the Southern Ocean and its role in climate (ORCHESTRA), and was deputy head of the Polar Oceans Team and head of the Data Science Group at British Antarctic Survey. In the past she has worked at École Normale Supérieure in Paris and at MIT.

  She is a fellow of the Royal Meteorological Society and co-chair of their Climate Science Communications Group. She has also acted as an advisor to the UK Government on behalf of the Natural Environment Research Council. In 2016 she was awarded an OBE for services to science and the public communication of science. She is co-author with HRH The Prince of Wales and Tony Juniper of the Ladybird Book on Climate Change.

 • Orság

  NL

  ANDREA
  ORSÁG

  Co-Founder MissionC

  x

  ANDREA ORSÁG

  Co-Founder MissionC

  Andrea is a co-founder and partner at MissionC, strategy advisory based in Amsterdam on a mission to accelerate the transition to Circular Economy on a global scale. Consultant with 10+ years of experience combining Risk Management, Strategy and Change Management cross-industry, both for the commercial sector and not-for-profit organisations internationally. She also acts as a speaker, guest lecturer, expert moderator and facilitator on topics related to Circular Economy & Sustainability.

  Brennan

  IRL

  GERALDINE
  BRENNAN

  Senior Circular Economy Programme Manager at Irish Manufacturing Research

  x

  GERALDINE BRENNAN

  Senior Circular Economy Programme Manager at Irish Manufacturing Research

  Dr Geraldine Brennan is the Senior Circular Economy Programme Manager at Irish Manufacturing Research (IMR) an Enterprise Ireland and IDA Supported Technology Centre. IMR are the secretariat of CIRCULÉIRE - the National Platform for Circular Manufacturing. Geraldine holds a PhD in Strategic Management and MSc in Business & Environment from Imperial College London and is also a University College Dublin (UCD) Alumni with a BA (Honours) in Politics and Philosophy. She has lectured extensively on circular business models and scaling circular innovation, authored articles, innovation insights and toolkits on circularity. In 2015, Geraldine was an awardee of the German Federal Ministry of Education (BMBF) International Green Talents Award, for outstanding interdisciplinary researchers in the field of sustainable development. In addition, Geraldine holds honorary visiting positions at Imperial College London,Middlesex University Business School and with the UK Economic and Social Research Council (ESRC) Centre for Understanding Sustainable Prosperity.

 • Suchopa

  CZ

  ROBERT
  SUCHOPA

  Research and Development Associate, UniCRE (chemical recycling expert)

  x

  ROBERT SUCHOPA

  Research and Development Associate, UniCRE (chemical recycling expert)

  Robert Suchopa is the lead on project PYREKOL at the Unipetrol Centre for Research and Education- UniCRE. The objective is to implement the concept of chemical recycling into real-world practice. Within the project, Robert is responsible for a wide spectrum of activities, including research, experiment execution on existing units in Unipetrol, project management and raising public awareness. He hopes his work will contribute to creating key changes in plastic waste management.

  Jonášová

  CZ

  SOŇA
  JONÁŠOVÁ

  CEO Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN)

  x

  SOŇA JONÁŠOVÁ

  CEO Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN)

  „Sustainable development is not just words. It's about everyday work where we are serious about it.“ Soňa founded and heads the Institute of Circular Economics (INCIEN). She is interested in sustainable development and as part of its support she cooperates on the projects zajimej.se (be.interested) and uplatni.se (be.of use). Her motto is: „We must initiate the change we want to see around us.“ Through the non-governmental organization INCIEN she disseminates the awareness of circular economy among people and helps put into practice processes that promote sustainable development. As Director of INCIEN since 2015, he has been involved in the Czech Republic's transition from a linear system of economy to a circular system. INCIEN deals with the closure of biological and technical cycles as part of the sustainable development of society; it thus intervenes in agriculture, the development of new economies, and waste management or eco-innovation. INCIEN supports local and community activities. All the activities of this non-profit organization are aimed at creating a healthy society and ecosystems. The most prominent INCIEN project is the conference Waste as a Source, which addresses the introduction of circular economy principles into cities and villages.

 • Rokůsek

  CZ

  PETR
  ROKŮSEK

  Founder & Scriptwriter of sustainable businesses

  x

  PETR ROKŮSEK

  Founder & Scriptwriter of sustainable businesses

  Petr Rokusek is a visionary entrepreneur and investor in modern energy. In these pursuits, Petr has focused on demonstrating options for a smart combination of nature and technology. In 2008, Petr founded Nano Energies, an energy trading company with three divisions, offering businesses and households the opportunity to consume electricity efficiently and responsibly. With a team of experts, he is currently developing technologies for electricity-sharing and flexibility aggregation, including blockchain.

  While still a student at the Czech Technical University, Petr founded his first venture with a Dutch business partner in 1995, establishing what is now a leading visual display group Jansen Display, which was acquired by the US's Sign-Zone last summer. Petr applies an environmentally sustainable approach at several other companies in which he is active. He currently resides in Liechtenstein and spends his workweeks partly in Switzerland and in the Czech Republic researching energy innovations, blockchain technologies and smart textiles under brand NowYou. Petr has also founded Bluelight.LI fund investing into business ideas with positive impact on our environment and wants to meet or associate with other investors or funds with similar mindset and goals.

  Klepek

  CZ

  CYRIL
  KLEPEK

  Founder & CEO at Cyrkl, Innovator in circular economy

  x

  CYRIL KLEPEK

  Founder & CEO at Cyrkl, Innovator in circular economy

  Cyril is a CEO and founder at Cyrkl - Digital Waste2Resource trading platform with focus on circularity. One waste could be a wealth for another and when using machine learning Cyrkl can manage the right match. Cyril has long been focu in meaningful innovations, especially in the circular economy. He stood behind two publication of two publications Circular Czech Republic 1 and 2. Previously Cyril worked as an innovation leader in the Direct People, leading Czech innovation agency and before as a manager responsible for the corporate part of innovation at Raiffeisenbank, where he co founded Raiffeisen Advisory. He is a graduate of the University of Economics, where he continued to his doctoral studies.

10:30 am - 10:45 am Coffee break

10:45 am - 12:30 pm Panel II: Digital Transformation

 • Vlček

  CZ

  ONDŘEJ
  VLČEK

  CEO Avast

  x

  ONDŘEJ VLČEK

  CEO Avast

  „Cybercrime is the fastest growing illegal activity in the world, growing even faster than gun smuggling or drug dealing. At Avast, we stop thousands of attacks a minute, targeting end users and companies. Our goal is to defeat the organized cyber groups that are behind these attacks. But to do so, we have to constantly improve our defensive technologies, to fight attacks using artificial intelligence and other sophisticated methods. The Innovation Week combines inspiration and new ideas with people who care about a better and safer future, which is why we look forward to being there.”

  Dvořáková

  CZ

  RENATA
  DVOŘÁKOVÁ

  CEO Oracle Czech

  x

  RENATA DVOŘÁKOVÁ

  CEO Oracle Czech

  Renata Dvořáková has more than 20 years of experience in information technologies (IT). She has been with Oracle since 2006, focusing primarily on leading a sales team focused on technology sales. Before joining Oracle Czech she gained experience in Scala Business Solutions and Barco. She graduated from Charles University in Prague and completed her MBA studies at the Rochester Institute of Technology.

  Šmíd

  CZ

  PETR
  ŠMÍD

  Head of Consumer Marketing, CEE, Country Marketing Manager, CZ/SK, HU

  x

  PETR ŠMÍD

  Head of Consumer Marketing, CEE, Country Marketing Manager, CZ/SK, HU

  Petr Šmíd is the Head of Consumer Marketing for Central and Eastern Europe at Google. He started to work at Google in 2013 after having worked for McKinsey & Company for seven years. At Google he started as the Head of SMB Marketing and later he became the Country Marketing Manager for the Czech Republic, Slovakia and Hungary. Although he built his marketing team from scratch, it has received several awards, such as the Křišťálová lupa award, for its innovative marketing campaigns. The team was awarded the Fénix content marketing prize for its educational project Digital Garage.

  Mourek

  CZ

  KAREL
  MOUREK

  Board member, Česká spořitelna

  x

  KAREL MOUREK

  Board member, Česká spořitelna

  Karel Mourek is a Czech Technical University in Prague graduate. He earned an MBA degree from Thunderbird University in the United States. He began his career in 1992 at Creditanstalt, later at Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, in the corporate clients division, where he worked until 2001. He had joined Česká spořitelna in 2001, where he managed commercial centers until 2011. From 2011 to July 2013, he worked at Erste Group Immorent as a member of the Board of Directors responsible for risk management. Since August 2013, he has been a member of the Board of Directors of Česká spořitelna and heads the risk management division.

 • Gajdoš

  CZ

  MARCEL
  GAJDOŠ

  Country Manager for Czech Republic, Slovakia and Hungaria at Visa

  x

  MARCEL GAJDOŠ

  Country Manager for Czech Republic, Slovakia and Hungaria at Visa

  Marcel Gajdoš is the Country Manager for Czechia and Slovakia at Visa. He is responsible for development of business activities and strengthening relationships with clients and partners of Visa in both countries. He has a long-standing expertise as an expert in payment cards. He spent three years in UniBanka Slovakia and also worked at Wells Fargo in USA. He joined the former Visa Europe in early 2006 as the Relationship Manager for Czechia and Slovakia and moved to Senior position in 2009. He was elected as Country Manager in 2012. He received an MBA from City University Bellevue and undertook a bank programme of UniCredit Bank at the Bocconi University in Italy.

  Brummel

  CZ

  MARTIN
  BRUMMEL

  Head of the Business Division, SIC

  x

  MARTIN BRUMMEL

  Head of the Business Division, SIC

  Martin Brummel has been appointed by the Central Bohemian Region as the Head of the Business Division where he is effectively seeking out resources and identifying requirements to maintain and improve the growth within the region. His other responsibility is to secure international co-operation in terms of technology transfer and FDI in high tech industry.

  As a CEO and a founder of Trimedar company, his main focus is on strategy and business development including project implementations in the field of ICT and Security Solutions on a domestic and international level. Martin demonstrated success in delivering projects within the private sector as well as government agencies and non-governmental organizations enabling him to form business partnerships on an executive government level across EU and accessing market in the Eastern Europe and the Middle East.

  His previous roles also included the CEO of the Secar Arabian company in Riyadh and managed the entry to the Czech market for the IDM Alto Adige, the agency for innovation, development and marketing agency of the Northern Italian region.

  He graduated from the Faculty of Natural Sciences at Charles University in Prague.

 • Vlček

  CZ

  ONDŘEJ
  VLČEK

  CEO Avast

  x

  ONDŘEJ VLČEK

  CEO Avast

  „Cybercrime is the fastest growing illegal activity in the world, growing even faster than gun smuggling or drug dealing. At Avast, we stop thousands of attacks a minute, targeting end users and companies. Our goal is to defeat the organized cyber groups that are behind these attacks. But to do so, we have to constantly improve our defensive technologies, to fight attacks using artificial intelligence and other sophisticated methods. The Innovation Week combines inspiration and new ideas with people who care about a better and safer future, which is why we look forward to being there.”

  Dvořáková

  CZ

  RENATA
  DVOŘÁKOVÁ

  CEO Oracle Czech

  x

  RENATA DVOŘÁKOVÁ

  CEO Oracle Czech

  Renata Dvořáková has more than 20 years of experience in information technologies (IT). She has been with Oracle since 2006, focusing primarily on leading a sales team focused on technology sales. Before joining Oracle Czech she gained experience in Scala Business Solutions and Barco. She graduated from Charles University in Prague and completed her MBA studies at the Rochester Institute of Technology.

 • Šmíd

  CZ

  PETR
  ŠMÍD

  Head of Consumer Marketing, CEE, Country Marketing Manager, CZ/SK, HU

  x

  PETR ŠMÍD

  Head of Consumer Marketing, CEE, Country Marketing Manager, CZ/SK, HU

  Petr Šmíd is the Head of Consumer Marketing for Central and Eastern Europe at Google. He started to work at Google in 2013 after having worked for McKinsey & Company for seven years. At Google he started as the Head of SMB Marketing and later he became the Country Marketing Manager for the Czech Republic, Slovakia and Hungary. Although he built his marketing team from scratch, it has received several awards, such as the Křišťálová lupa award, for its innovative marketing campaigns. The team was awarded the Fénix content marketing prize for its educational project Digital Garage.

  Mourek

  CZ

  KAREL
  MOUREK

  Board member, Česká spořitelna

  x

  KAREL MOUREK

  Board member, Česká spořitelna

  Karel Mourek is a Czech Technical University in Prague graduate. He earned an MBA degree from Thunderbird University in the United States. He began his career in 1992 at Creditanstalt, later at Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, in the corporate clients division, where he worked until 2001. He had joined Česká spořitelna in 2001, where he managed commercial centers until 2011. From 2011 to July 2013, he worked at Erste Group Immorent as a member of the Board of Directors responsible for risk management. Since August 2013, he has been a member of the Board of Directors of Česká spořitelna and heads the risk management division.

 • Gajdoš

  CZ

  MARCEL
  GAJDOŠ

  Country Manager for Czech Republic, Slovakia and Hungaria at Visa

  x

  MARCEL GAJDOŠ

  Country Manager for Czech Republic, Slovakia and Hungaria at Visa

  Marcel Gajdoš is the Country Manager for Czechia and Slovakia at Visa. He is responsible for development of business activities and strengthening relationships with clients and partners of Visa in both countries. He has a long-standing expertise as an expert in payment cards. He spent three years in UniBanka Slovakia and also worked at Wells Fargo in USA. He joined the former Visa Europe in early 2006 as the Relationship Manager for Czechia and Slovakia and moved to Senior position in 2009. He was elected as Country Manager in 2012. He received an MBA from City University Bellevue and undertook a bank programme of UniCredit Bank at the Bocconi University in Italy.

  Brummel

  CZ

  MARTIN
  BRUMMEL

  Head of the Business Division, SIC

  x

  MARTIN BRUMMEL

  Head of the Business Division, SIC

  Martin Brummel has been appointed by the Central Bohemian Region as the Head of the Business Division where he is effectively seeking out resources and identifying requirements to maintain and improve the growth within the region. His other responsibility is to secure international co-operation in terms of technology transfer and FDI in high tech industry.

  As a CEO and a founder of Trimedar company, his main focus is on strategy and business development including project implementations in the field of ICT and Security Solutions on a domestic and international level. Martin demonstrated success in delivering projects within the private sector as well as government agencies and non-governmental organizations enabling him to form business partnerships on an executive government level across EU and accessing market in the Eastern Europe and the Middle East.

  His previous roles also included the CEO of the Secar Arabian company in Riyadh and managed the entry to the Czech market for the IDM Alto Adige, the agency for innovation, development and marketing agency of the Northern Italian region.

  He graduated from the Faculty of Natural Sciences at Charles University in Prague.

12:30 pm - 01:30 pm Lunch

01:30 pm - 03:00 pm Panel III: AI and the future of humankind

 • Pezzotti

  IT

  NICOLA
  PEZZOTTI

  Senior Scientist in Artificial Intelligence at Philips Research

  x

  Nicola Pezzotti

  Senior Scientist in Artificial Intelligence at Philips Research

  Nicola Pezzotti is a Senior Scientist in Artificial Intelligence at Philips Research, Eindhoven, the Netherlands and assistant professor at Eindhoven University of Technology. His research interests include machine learning, visual analytics, explainable AI, medical imaging, optimization techniques and software engineering. He received his BSc and MSc degrees in Computer Science and Engineering from the University of Brescia, Italy, in 2009 and 2011. He received his PhD cum Laude from Delft University of Technology, the Netherlands, in 2018. Besides his experience in the startup world, he was a visiting scientist to INRIA Saclay, Paris, in 2017 and Google AI, Zurich, in 2018. He is recipient of several awards, including the IEEE VGTC Best Dissertation Award, TU Delft Excellence in Research and the Dirk Bartz Prize for Visual Computing in Medicine.

  Mikolov

  CZ

  TOMÁŠ
  MIKOLOV

  Senior researcher at CIIRC in Prague

  x

  TOMÁŠ MIKOLOV

  Senior researcher at CIIRC in Prague

  Tomas Mikolov is a senior researcher at CIIRC in Prague. Previously, he has been a research scientist at Google Brain and Facebook AI Research. He is among the most cited researchers in the areas of natural language processing and machine learning. His most influential projects are RNNLM, word2vec and fastText, which apply neural networks to model and represent natural language.

  Sedláček

  CZ

  TOMÁŠ
  SEDLÁČEK

  Economist

  x

  TOMÁŠ SEDLÁČEK

  Economist

  Tomáš Sedláček is the author of the philosophical-economic book Economics of Good and Evil, which has been translated into 21 languages and has become a bestseller in many countries also has won major international awards. At the age of 24 he became an economic advisor to President Václav Havel and later also to the Minister of Finance. He was ranked among the Top 100 Thought Leaders (Top 100 Thought Leaders, GDI). Tomáš Sedláček is a member of several important international and Czech organizations, he is the Chairman of the Supervisory Board of Vision 97 and the Program Council of the Forum 2000 Foundation. Currently is the main macroeconomic strategist at ČSOB. Tomáš also lectures philosophy and economics at Charles University and is a sought-after lecturer and discussionist at world universities, conferences and in various media.

  Pěchouček

  CZ

  MICHAL
  PĚCHOUČEK

  AVAST Chief Technology Officer - CTO

  x

  Michal Pěchouček

  AVAST Chief Technology Officer - CTO

  Michal Pechoucek joined Avast as CTO in September 2019. He leads the core technology and R&D teams supporting the work of the Avast Threat Labs, Big Data and innovation teams. He is also responsible for the company’s scientific research in the fields of Artificial Intelligence, machine learning, and cybersecurity. Before joining Avast, Mr. Pechoucek spent over twenty years as a professor at the Faculty of Electrical Engineering at the Czech Technical University (CTU) in Prague, during which time he led the Department of Computer Science and founded the Artificial Intelligence Center in 2001. He also co-founded a research-oriented study programme, Open Informatics, which offers a choice of different subjects, combines different areas of informatics and approaches and continues to be taught today.

 • Polak

  CZ

  SARA
  POLAK

  prg.ai - Communications, Disrupt House Co-Founder

  x

  Sara Polak

  prg.ai - Communications, Disrupt House Co-Founder

  Sara is an Oxford-educated archaeologist and anthropologist, with a PhD in human cognition and music. For the last 6 years she has worked in tech companies across the UK, USA, and New Zealand. She is now spearheading the Czech artificial intelligence initiative as a part of prg.ai, bringing together industries, academics, the state, and startups to harness Czech Republic's AI talent and build it into a global AI hub. One of her main focuses has been Neuron soundware, who are revolutionising manufacturing through using audio signals to predict whether machines are going to break or not, leading industry 4.0 in predictive maintenance. Having come from archaeology, Sara’s passion is to help institutions and individuals navigate our next social evolutionary stage, which will be dominated by AI-based technologies and revolutionise the way we organise and function as an economy, state, society, and community.

  Kůs

  CZ

  JIŘÍ
  KŮS

  Chairman of the Executive Board, Czech Nanotechnology Industries Association

  x

  Jíří Kůs

  Chairman of the Executive Board, Czech Nanotechnology Industries Association

  Jiří Kůs is the president of Czech Nanotechnology Industries Association, whose establishment he initiated. He graduated from electrical engineering and later also sociology and psychology. He worked over 20 years in industrial automation. In 2012 he founded nanoSPACE, the first company in the world manufacturing anti-dust mite nanofibre bedding. He popularizes nanotechnology and the concept of the third industrial revolution and sharing society. His vision is that of a world where energy is decentralized and for free, there are self-driving electric cars in the streets and people’s health is monitored by nanosensors.

  Lujka

  CZ

  MILOSLAV
  LUJKA

  Head of Channel CZ, Check Point Software Technologies

  x

  Miloslav Lujka

  Head of Channel CZ, Check Point Software Technologies

  Miloslav has been working for Check Point Software Technologies, a world leader in cyber security, for 12 years. He has over 20 years of experience in international companies, leading key projects for Cisco Systems and Vodafone. He graduated from strategic management during his MSc and MBA studies at The Nottingham Trent University. He is the founder of the non-profit educational project www.digitalnipevnost.cz, where he focuses on the safety of ordinary people. You can see him regularly on TV, where he comments on current security events. In 2019, he became the TEDx speaker by delivering the talk: "Your privacy does not exist,…".

 • Pezzotti

  IT

  NICOLA
  PEZZOTTI

  Senior Scientist in Artificial Intelligence at Philips Research

  x

  Nicola Pezzotti

  Senior Scientist in Artificial Intelligence at Philips Research

  Nicola Pezzotti is a Senior Scientist in Artificial Intelligence at Philips Research, Eindhoven, the Netherlands and assistant professor at Eindhoven University of Technology. His research interests include machine learning, visual analytics, explainable AI, medical imaging, optimization techniques and software engineering. He received his BSc and MSc degrees in Computer Science and Engineering from the University of Brescia, Italy, in 2009 and 2011. He received his PhD cum Laude from Delft University of Technology, the Netherlands, in 2018. Besides his experience in the startup world, he was a visiting scientist to INRIA Saclay, Paris, in 2017 and Google AI, Zurich, in 2018. He is recipient of several awards, including the IEEE VGTC Best Dissertation Award, TU Delft Excellence in Research and the Dirk Bartz Prize for Visual Computing in Medicine.

  Mikolov

  CZ

  TOMÁŠ
  MIKOLOV

  Senior researcher at CIIRC in Prague

  x

  TOMÁŠ MIKOLOV

  Senior researcher at CIIRC in Prague

  Tomas Mikolov is a senior researcher at CIIRC in Prague. Previously, he has been a research scientist at Google Brain and Facebook AI Research. He is among the most cited researchers in the areas of natural language processing and machine learning. His most influential projects are RNNLM, word2vec and fastText, which apply neural networks to model and represent natural language.

 • Sedláček

  CZ

  TOMÁŠ
  SEDLÁČEK

  Economist

  x

  TOMÁŠ SEDLÁČEK

  Economist

  Tomáš Sedláček is the author of the philosophical-economic book Economics of Good and Evil, which has been translated into 21 languages and has become a bestseller in many countries also has won major international awards. At the age of 24 he became an economic advisor to President Václav Havel and later also to the Minister of Finance. He was ranked among the Top 100 Thought Leaders (Top 100 Thought Leaders, GDI). Tomáš Sedláček is a member of several important international and Czech organizations, he is the Chairman of the Supervisory Board of Vision 97 and the Program Council of the Forum 2000 Foundation. Currently is the main macroeconomic strategist at ČSOB. Tomáš also lectures philosophy and economics at Charles University and is a sought-after lecturer and discussionist at world universities, conferences and in various media.

  Pěchouček

  CZ

  MICHAL
  PĚCHOUČEK

  AVAST Chief Technology Officer - CTO

  x

  Michal Pěchouček

  AVAST Chief Technology Officer - CTO

  Michal Pechoucek joined Avast as CTO in September 2019. He leads the core technology and R&D teams supporting the work of the Avast Threat Labs, Big Data and innovation teams. He is also responsible for the company’s scientific research in the fields of Artificial Intelligence, machine learning, and cybersecurity. Before joining Avast, Mr. Pechoucek spent over twenty years as a professor at the Faculty of Electrical Engineering at the Czech Technical University (CTU) in Prague, during which time he led the Department of Computer Science and founded the Artificial Intelligence Center in 2001. He also co-founded a research-oriented study programme, Open Informatics, which offers a choice of different subjects, combines different areas of informatics and approaches and continues to be taught today.

 • Polak

  CZ

  SARA
  POLAK

  prg.ai - Communications, Disrupt House Co-Founder

  x

  Sara Polak

  prg.ai - Communications, Disrupt House Co-Founder

  Sara is an Oxford-educated archaeologist and anthropologist, with a PhD in human cognition and music. For the last 6 years she has worked in tech companies across the UK, USA, and New Zealand. She is now spearheading the Czech artificial intelligence initiative as a part of prg.ai, bringing together industries, academics, the state, and startups to harness Czech Republic's AI talent and build it into a global AI hub. One of her main focuses has been Neuron soundware, who are revolutionising manufacturing through using audio signals to predict whether machines are going to break or not, leading industry 4.0 in predictive maintenance. Having come from archaeology, Sara’s passion is to help institutions and individuals navigate our next social evolutionary stage, which will be dominated by AI-based technologies and revolutionise the way we organise and function as an economy, state, society, and community.

  Kůs

  CZ

  JIŘÍ
  KŮS

  Chairman of the Executive Board, Czech Nanotechnology Industries Association

  x

  Jiří Kůs

  Chairman of the Executive Board, Czech Nanotechnology Industries Association

  Jiří Kůs is the president of Czech Nanotechnology Industries Association, whose establishment he initiated. He graduated from electrical engineering and later also sociology and psychology. He worked over 20 years in industrial automation. In 2012 he founded nanoSPACE, the first company in the world manufacturing anti-dust mite nanofibre bedding. He popularizes nanotechnology and the concept of the third industrial revolution and sharing society. His vision is that of a world where energy is decentralized and for free, there are self-driving electric cars in the streets and people’s health is monitored by nanosensors.

 • Lujka

  CZ

  MILOSLAV
  LUJKA

  Head of Channel CZ, Check Point Software Technologies

  x

  Miloslav Lujka

  Head of Channel CZ, Check Point Software Technologies

  Miloslav has been working for Check Point Software Technologies, a world leader in cyber security, for 12 years. He has over 20 years of experience in international companies, leading key projects for Cisco Systems and Vodafone. He graduated from strategic management during his MSc and MBA studies at The Nottingham Trent University. He is the founder of the non-profit educational project www.digitalnipevnost.cz, where he focuses on the safety of ordinary people. You can see him regularly on TV, where he comments on current security events. In 2019, he became the TEDx speaker by delivering the talk: "Your privacy does not exist,…".

03:00 pm - 03:30 pm Aim higher: Israel's Journey to the Moon

 • Saikin

  IL

  DIEGO
  SAIKIN

  Engineer, Pilot, Polyglot

  x

  DIEGO SAIKIN

  Engineer, Pilot, Polyglot

  Born in Argentina, Diego emigrated with his family to Israel when he was 15 years old. In Israel he acquired a B.Sc. in Electrical and Computer Engineering from the Ben-Gurion University. Later he moved to Prague where he acquired a Master's degree in Cybernetics and Robotics at the Czech Technical University. He is a member of SpaceIL, the organization behind the project Beresheet, Israel's first lunar mission which reached multiple milestones such as being the first private mission to the moon in the history.

 • Saikin

  IL

  DIEGO
  SAIKIN

  Engineer, Pilot, Polyglot

  x

  DIEGO SAIKIN

  Engineer, Pilot, Polyglot

  Born in Argentina, Diego emigrated with his family to Israel when he was 15 years old. In Israel he acquired a B.Sc. in Electrical and Computer Engineering from the Ben-Gurion University. Later he moved to Prague where he acquired a Master's degree in Cybernetics and Robotics at the Czech Technical University. He is a member of SpaceIL, the organization behind the project Beresheet, Israel's first lunar mission which reached multiple milestones such as being the first private mission to the moon in the history.

03:30 pm - 03:45 pm Coffee break

03:45 pm - 04:00 pm EIT Urban Mobility welcome key-note

 • Urban

  CZ

  TRAIAN
  URBAN

  Director, EIT Urban Mobility, Innovation Hub East

  x

  TRAIAN URBAN

  Director, EIT Urban Mobility, Innovation Hub East

  Traian Urban, Ph.D., graduated from the Universidad Complutense de Madrid in Political Science / International Relations and the Faculty of Social Sciences in Charles University in European Studies. Dr. Urban has worked in a number of executive positions with focus on innovation strategy, business development and project management. Prior to joining EIT Urban Mobility, Dr. Urban was an active investor, board member and advisor to SME's and start-ups, combined with academic teaching and research activities. He is a member of several committees and working groups with focus on Municipal questions.

 • Urban

  ES

  TRAIAN
  URBAN

  Director, EIT Urban Mobility, Innovation Hub East

  x

  TRAIAN URBAN

  Director, EIT Urban Mobility, Innovation Hub East

  Traian Urban, Ph.D., graduated from the Universidad Complutense de Madrid in Political Science / International Relations and the Faculty of Social Sciences in Charles University in European Studies. Dr. Urban has worked in a number of executive positions with focus on innovation strategy, business development and project management. Prior to joining EIT Urban Mobility, Dr. Urban was an active investor, board member and advisor to SME's and start-ups, combined with academic teaching and research activities. He is a member of several committees and working groups with focus on Municipal questions.

04:00 pm - 04:55 pm Introduction of best European Urban Mobility start-ups 1/2

 • Veomo

  VEOMO

  Dominik Radic, Stefan Rademacher

  x

  Veomo

  Dominik Radic, Stefan Rademacher

  Veomo displays in real time the available mobility in the surroundings of your building. Shows mobility data through a new and modern service, reducing car parking spaces and promoting sustainability.

  Last Mile Team

  Last Mile Team

  Angel Batalla

  x

  Last Mile Team

  Angel Batalla

  Last Mile solves Urban Distribution congestion, emissions and cost problems for cities and companies, balancing customer convenience and competitive dynamics while minimizing customer disruption.

  eParkomat (City Smart Parking s.r.o.)

  eParkomat (City Smart Parking s.r.o.)

  Pavel Vrba, Petr Hais

  x

  eParkomat (City Smart Parking s.r.o.)

  Pavel Vrba, Petr Hais

  eParkomat helps cities solve the parking problem by using AI & anonymized data of mobile operators. We deliver real-time parking occupancy incl. root-cause analysis based on tracking of driver's habits.

  MotionPass

  MotionPass

  Jan Juriga, Josef Lobotka

  x

  MotionPass

  Jan Juriga, Josef Lobotka

  MotionPass - the platform that integrates nearby related services into connected cars. MotionPass gives drivers the power to pay for parking, fuel, recharging, road tolls and more easily and from the safety of their vehicle. Our vision is to automate and simplify payments for everyday services by integrating MotionPass platform into vehicle’s infotainment systems and GPS navigations. To achieve this, we closely cooperate with car manufacturers and service providers.

 • RideBee UG

  RideBee UG

  Fabian Seitz, Lukas Mohs, Tobias Reinerth

  x

  RideBee UG

  Fabian Seitz, Lukas Mohs, Tobias Reinerth

  RideBee develops a platform for companies that supports the creation of carpools for employees and simplifies daily organization and long-term planning.

  ParkDepot GmbH

  ParkDepot GmbH

  Jakob Bodenmüller, Bastian Pieper, Moritz Bodenmüller, Yukio Iwamoto

  x

  ParkDepot GmbH

  Jakob Bodenmüller, Bastian Pieper, Moritz Bodenmüller, Yukio Iwamoto

  The digital solution for your parking space, with automated determination of parking time and occupancy. Innovative parking optimization through analysis of gathered data.

  TravelAi Ltd

  TravelAi Ltd

  Andreas 'Zac' Zachariah

  x

  TravelAi Ltd

  Andreas 'Zac' Zachariah

  TravelAi providies effortless and accurate journey-detection tools that automatically sense and combine the travel intelligence of the community, showing which routes are suffering from congestion or disruption and letting cities and citizens make smarter choices that save time, frustration and money.

  Geovelo

  Geovelo

  Gaël Sauvanet, Benoît Grunberg

  x

  Geovelo

  Gaël Sauvanet, Benoît Grunberg

  Geovelo provides a free app which helps cyclists find safer routes. Thanks to its 250k users, Geovelo is then able to provide cities with a lot of data about how cyclists move in their streets (heatmap, average speed, etc.), helping them to enhance their cycling network.

 • Veomo

  VEOMO

  Dominik Radic, Stefan Rademacher

  x

  Veomo

  Dominik Radic, Stefan Rademacher

  Veomo displays in real time the available mobility in the surroundings of your building. Shows mobility data through a new and modern service, reducing car parking spaces and promoting sustainability.

  Last Mile Team

  Last Mile Team

  Angel Batalla

  x

  Last Mile Team

  Angel Batalla

  Last Mile solves Urban Distribution congestion, emissions and cost problems for cities and companies, balancing customer convenience and competitive dynamics while minimizing customer disruption.

 • eParkomat (City Smart Parking s.r.o.)

  eParkomat (City Smart Parking s.r.o.)

  Pavel Vrba, Petr Hais

  x

  eParkomat (City Smart Parking s.r.o.)

  Pavel Vrba, Petr Hais

  eParkomat helps cities solve the parking problem by using AI & anonymized data of mobile operators. We deliver real-time parking occupancy incl. root-cause analysis based on tracking of driver's habits.

  MotionPass

  MotionPass

  Jan Juriga, Josef Lobotka

  x

  MotionPass

  Jan Juriga, Josef Lobotka

  MotionPass - the platform that integrates nearby related services into connected cars. MotionPass gives drivers the power to pay for parking, fuel, recharging, road tolls and more easily and from the safety of their vehicle. Our vision is to automate and simplify payments for everyday services by integrating MotionPass platform into vehicle’s infotainment systems and GPS navigations. To achieve this, we closely cooperate with car manufacturers and service providers.

 • RideBee UG

  RideBee UG

  Fabian Seitz, Lukas Mohs, Tobias Reinerth

  x

  RideBee UG

  Fabian Seitz, Lukas Mohs, Tobias Reinerth

  RideBee develops a platform for companies that supports the creation of carpools for employees and simplifies daily organization and long-term planning.

  ParkDepot GmbH

  ParkDepot GmbH

  Jakob Bodenmüller, Bastian Pieper, Moritz Bodenmüller, Yukio Iwamoto

  x

  ParkDepot GmbH

  Jakob Bodenmüller, Bastian Pieper, Moritz Bodenmüller, Yukio Iwamoto

  The digital solution for your parking space, with automated determination of parking time and occupancy. Innovative parking optimization through analysis of gathered data.

 • TravelAi Ltd

  TravelAi Ltd

  Andreas 'Zac' Zachariah

  x

  TravelAi Ltd

  Andreas 'Zac' Zachariah

  TravelAi providies effortless and accurate journey-detection tools that automatically sense and combine the travel intelligence of the community, showing which routes are suffering from congestion or disruption and letting cities and citizens make smarter choices that save time, frustration and money.

  Geovelo

  Geovelo

  Gaël Sauvanet, Benoît Grunberg

  x

  Geovelo

  Gaël Sauvanet, Benoît Grunberg

  Geovelo provides a free app which helps cyclists find safer routes. Thanks to its 250k users, Geovelo is then able to provide cities with a lot of data about how cyclists move in their streets (heatmap, average speed, etc.), helping them to enhance their cycling network.

04:55 pm - 05:15 pm Coffee break

05:15 pm - 06:15 pm Panel debate: "Challenges for urban mobility in the post-covid period"

 • Šoupal

  CZ

  VÍT
  ŠOUPAL

  Moderator, managing consultant at Detecon International

  x

  Vít Šoupal

  Moderator, managing consultant at Detecon International

  Since 2017 is Vit the managing consultant at Detecon International. He is focusing on digitization, Internet of Things and big data topics mainly from the business, marketing and strategy perspective. Vit is taking an active role in promoting Internet of Things and big data on various forums and blogs. He was selected as one of the Top5 most connected DACH LinkedIn marketing professionals in 2015. Next to his passion for social media, he is also involved in start up mentoring like the IoT innovation accelerator ChallengeUp! organized by Deutsche Telekom, Cisco and Intel in 2015 and 2016 or PowerUp! organized by InnoEnergy in 2017. Before joining Detecon was Vit heading the European M2M/IoT and Big Data marketing related activities at Deutsche Telekom in Bonn. His team was closely working together with Telekom Group Innovation units as well as with local marketing and sales teams across Europe. Before joining Deutsche Telekom's headquarters in Bonn in 2012 Vit has gained broad experience in the telecommunications, ICT and banking/payment business. He spent 7 years in Prague at T-Mobile Czech in various positions as head of B2B product management and new business development teams.

  Urban

  ES

  TRAIAN
  URBAN

  Director, EIT Urban Mobility, Innovation Hub East

  x

  TRAIAN URBAN

  Director, EIT Urban Mobility, Innovation Hub East

  Traian Urban, Ph.D., graduated from the Universidad Complutense de Madrid in Political Science / International Relations and the Faculty of Social Sciences in Charles University in European Studies. Dr. Urban has worked in a number of executive positions with focus on innovation strategy, business development and project management. Prior to joining EIT Urban Mobility, Dr. Urban was an active investor, board member and advisor to SME's and start-ups, combined with academic teaching and research activities. He is a member of several committees and working groups with focus on Municipal questions.

  Hånell

  SWE

  FREDRIK
  HÅNELL

  Business Creation Director, EIT Urban Mobility

  x

  FREDRIK HÅNELL

  Business Creation Director, EIT Urban Mobility

  Fredrik Hånell is the Business Creation Director for EIT Urban Mobility, an initiative of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) to encourage positive changes in the way people move around cities in order to make them more livable places. Fredrik has 25 years of experience notably from running and funding public and VC backed high-tech start-ups as CEO, co-founder and entrepreneur, he holds an MBA from INSEAD in France and an MSc in Engineering Physics from KTH in Sweden.

  Plachá

  CZ

  JARMILA
  PLACHÁ

  Director of ŠKODA AUTO DigiLab, s.r.o

  x

  JARMILA PLACHÁ

  Director of ŠKODA AUTO DigiLab, s.r.o

  Jarmila Plachá has been Director of ŠKODA AUTO DigiLab, s.r.o., a subsidiary of ŠKODA AUTO, since 2017. The company’s objective is to develop new digital solutions for future mobility – and thus fulfil the mission of its parent company ŠKODA AUTO to become a provider of smart mobility solutions. Jarmila Plachá is a graduate of Masaryk University, University of Economics and IEDC Bled School of Management, and her experience exceeds 20 years in telecommunication and banking, where she worked as a member of senior management of international companies and was involved in their strategic development. Her experience includes the implementation of a technological accelerator and investment strategies in technological firms. She has been concerned long term in digitalization corporate strategies, including the preparation of legislative framework, and she has been a member of several working groups attached to the Ministry of Industry and Trade as an expert in digitalization and smart mobility. She worked for almost six years abroad, where she was in charge of international teams. In her current work targeted at new technologies and their use in the development of automotive industry and mobility, she also applies her experience gained in banking to analyse the profitability of new business models and valuation of technological firms. In addition to technologies, she is interested in financial literacy in general – she works, inter alia, as a member of the expert team for strategy development of company Yourchance, which operates in the area of development of financial literacy and education at schools.

 • Graetz

  DE

  SEBASTIAN
  GRAETZ

  Project Manager Digital City Unit, City of Leipzig

  x

  SEBASTIAN GRAETZ

  Project Manager Digital City Unit, City of Leipzig

  Sebastian Graetz is a Project Manager at the Digital City Unit of the City of Leipzig. He works as project manager of the Lead partner the city of Leipzig in the Interreg Central Europe project EfficienCE that aims to improve public infrastructure in Central European cities. Leipzig is working on data-based planning of energy efficient public transport services and infrastructure. Sebastian is a qualified civil engineer (Dipl. Ing.) from TU-Dresden and he boasts experience in economic development and cluster management in sustainable mobility, renewable energy and the energy efficiency sector.

  Beránek

  CZ

  JAROMÍR
  BERÁNEK

  Chairman of Smart City Prague Committee

  x

  JAROMÍR BERÁNEK

  Chairman of Smart City Prague Committee

  Jaromír Beránek is a member of the Prague City Assembly and the Chairman of the IT and Smart City Committee, elected in 2018 for the Czech Pirate Party. He deals with supporting innovation with the focus on advanced technologies and the Smart Cities concept. He participates in creating plans and strategies of the City in the area of sustainable transportation and e-mobility, where he strives to build a broad network of EV charging stations. Jaromir represents interests of the City within the prg.ai initiative that turns Prague into an AI "superhub", and develops partnerships between the City and academic sector in biotechnologies and space research. Jaromir holds a degree in International Management and Law. He is experienced in finance, telco, innovations, and startups. He is an acting chairman of the Czech Pirate Party in Prague, in his free time he likes to run and plays the saxophone in the band "Mizmar".

 • Šoupal

  CZ

  VÍT
  ŠOUPAL

  Moderator, managing consultant at Detecon International

  x

  Vít Šoupal

  Moderator, managing consultant at Detecon International

  Since 2017 is Vit the managing consultant at Detecon International. He is focusing on digitization, Internet of Things and big data topics mainly from the business, marketing and strategy perspective. Vit is taking an active role in promoting Internet of Things and big data on various forums and blogs. He was selected as one of the Top5 most connected DACH LinkedIn marketing professionals in 2015. Next to his passion for social media, he is also involved in start up mentoring like the IoT innovation accelerator ChallengeUp! organized by Deutsche Telekom, Cisco and Intel in 2015 and 2016 or PowerUp! organized by InnoEnergy in 2017. Before joining Detecon was Vit heading the European M2M/IoT and Big Data marketing related activities at Deutsche Telekom in Bonn. His team was closely working together with Telekom Group Innovation units as well as with local marketing and sales teams across Europe. Before joining Deutsche Telekom's headquarters in Bonn in 2012 Vit has gained broad experience in the telecommunications, ICT and banking/payment business. He spent 7 years in Prague at T-Mobile Czech in various positions as head of B2B product management and new business development teams.

  Urban

  ES

  TRAIAN
  URBAN

  Director, EIT Urban Mobility, Innovation Hub East

  x

  TRAIAN URBAN

  Director, EIT Urban Mobility, Innovation Hub East

  Traian Urban, Ph.D., graduated from the Universidad Complutense de Madrid in Political Science / International Relations and the Faculty of Social Sciences in Charles University in European Studies. Dr. Urban has worked in a number of executive positions with focus on innovation strategy, business development and project management. Prior to joining EIT Urban Mobility, Dr. Urban was an active investor, board member and advisor to SME's and start-ups, combined with academic teaching and research activities. He is a member of several committees and working groups with focus on Municipal questions.

 • Hånell

  SWE

  FREDRIK
  HÅNELL

  Business Creation Director, EIT Urban Mobility

  x

  FREDRIK HÅNELL

  Business Creation Director, EIT Urban Mobility

  Fredrik Hånell is the Business Creation Director for EIT Urban Mobility, an initiative of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) to encourage positive changes in the way people move around cities in order to make them more livable places. Fredrik has 25 years of experience notably from running and funding public and VC backed high-tech start-ups as CEO, co-founder and entrepreneur, he holds an MBA from INSEAD in France and an MSc in Engineering Physics from KTH in Sweden.

  Plachá

  CZ

  JARMILA
  PLACHÁ

  Director of ŠKODA AUTO DigiLab, s.r.o

  x

  JARMILA PLACHÁ

  Director of ŠKODA AUTO DigiLab, s.r.o

  Jarmila Plachá has been Director of ŠKODA AUTO DigiLab, s.r.o., a subsidiary of ŠKODA AUTO, since 2017. The company’s objective is to develop new digital solutions for future mobility – and thus fulfil the mission of its parent company ŠKODA AUTO to become a provider of smart mobility solutions. Jarmila Plachá is a graduate of Masaryk University, University of Economics and IEDC Bled School of Management, and her experience exceeds 20 years in telecommunication and banking, where she worked as a member of senior management of international companies and was involved in their strategic development. Her experience includes the implementation of a technological accelerator and investment strategies in technological firms. She has been concerned long term in digitalization corporate strategies, including the preparation of legislative framework, and she has been a member of several working groups attached to the Ministry of Industry and Trade as an expert in digitalization and smart mobility. She worked for almost six years abroad, where she was in charge of international teams. In her current work targeted at new technologies and their use in the development of automotive industry and mobility, she also applies her experience gained in banking to analyse the profitability of new business models and valuation of technological firms. In addition to technologies, she is interested in financial literacy in general – she works, inter alia, as a member of the expert team for strategy development of company Yourchance, which operates in the area of development of financial literacy and education at schools.

 • Graetz

  DE

  SEBASTIAN
  GRAETZ

  Project Manager Digital City Unit, City of Leipzig

  x

  SEBASTIAN GRAETZ

  Project Manager Digital City Unit, City of Leipzig

  Sebastian Graetz is a Project Manager at the Digital City Unit of the City of Leipzig. He works as project manager of the Lead partner the city of Leipzig in the Interreg Central Europe project EfficienCE that aims to improve public infrastructure in Central European cities. Leipzig is working on data-based planning of energy efficient public transport services and infrastructure. Sebastian is a qualified civil engineer (Dipl. Ing.) from TU-Dresden and he boasts experience in economic development and cluster management in sustainable mobility, renewable energy and the energy efficiency sector.

  Beránek

  CZ

  JAROMÍR
  BERÁNEK

  Chairman of Smart City Prague Committee

  x

  JAROMÍR BERÁNEK

  Chairman of Smart City Prague Committee

  Jaromír Beránek is a member of the Prague City Assembly and the Chairman of the IT and Smart City Committee, elected in 2018 for the Czech Pirate Party. He deals with supporting innovation with the focus on advanced technologies and the Smart Cities concept. He participates in creating plans and strategies of the City in the area of sustainable transportation and e-mobility, where he strives to build a broad network of EV charging stations. Jaromir represents interests of the City within the prg.ai initiative that turns Prague into an AI "superhub", and develops partnerships between the City and academic sector in biotechnologies and space research. Jaromir holds a degree in International Management and Law. He is experienced in finance, telco, innovations, and startups. He is an acting chairman of the Czech Pirate Party in Prague, in his free time he likes to run and plays the saxophone in the band "Mizmar".

06:15 pm - 06:55 pm Introduction of best European Urban Mobility start-ups 2/2

 • HOP Ubiquitous (HOPU)

  HOP Ubiquitous (HOPU)

  Antonio Jara

  x

  HOP Ubiquitous (HOPU)

  Antonio Jara

  HOPU is a data-driven solution for urban design supporting decision making taking into account human-perception, climate change, and air quality impact. A large set of indicators, AI & IoT environment monitors.

  Urban Radar

  Urban Radar

  Philippe Rapin, Geoffrey Bir

  x

  Urban Radar

  Philippe Rapin, Geoffrey Bir

  Urban Radar is a cloud platform that revolutionise the way cities manage and regulate their kerb in response to the disrupting urban logistics demand.

  EVIO - Electrical Mobility

  EVIO - Electrical Mobility

  Dominik Radic, Stefan Rademacher

  x

  EVIO - Electrical Mobility

  Carlos Almeida, Carlos Oliveira, João Barros, Pedro Gaspar

  EVIO’s multi-sided platform provides out-of-the box and value-added services to different electric mobility players (even in private locations). We leverage electric utilities’ portfolio of services.

  NÜWIEL GmbH

  NÜWIEL GmbH

  Natalia Tomiyama, Fahad Khan

  x

  NÜWIEL GmbH

  Natalia Tomiyama, Fahad Khan

  NÜWIEL provides a sustainable and reliable solution for transporting goods in urban areas through the usage of electric bike trailers, which secure deliveries in the last mile.

 • Breeze Technologies

  Breeze Technologies

  Robert Heinecke, Sascha Kuntze

  x

  Breeze Technologies

  Robert Heinecke, Sascha Kuntze

  Breeze Technologies is an industry leader for modern air quality sensors, data and analytics. It is pushing the limits of environmental sensor development.

  ChargeX GmbH

  ChargeX GmbH

  Tobias Wagner, Johannes Engeln, Michael Masnitza

  x

  ChargeX GmbH

  Tobias Wagner, Johannes Engeln, Michael Masnitza

  ChargeX develops modular charging solutions for electric cars. Their first product Aqueduct enables an affordable set-up and flexible scale-up of large-scale charging infrastructure.

  Ottopia

  Ottopia

  Amit Rosenzweig, Alan Jowett

  x

  Ottopia

  Amit Rosenzweig, Alan Jowett

  Ottopia develops and provides all key technologies to control vehicles remotely and safely. The proprietary platform enables humans to control any type of vehicle remotely, in a manner that is safe and cyber-secure.

 • HOP Ubiquitous (HOPU)

  HOP Ubiquitous (HOPU)

  Antonio Jara

  x

  HOP Ubiquitous (HOPU)

  Antonio Jara

  HOPU is a data-driven solution for urban design supporting decision making taking into account human-perception, climate change, and air quality impact. A large set of indicators, AI & IoT environment monitors.

  Urban Radar

  Urban Radar

  Philippe Rapin, Geoffrey Bir

  x

  Urban Radar

  Philippe Rapin, Geoffrey Bir

  Urban Radar is a cloud platform that revolutionise the way cities manage and regulate their kerb in response to the disrupting urban logistics demand.

 • EVIO - Electrical Mobility

  EVIO - Electrical Mobility

  Dominik Radic, Stefan Rademacher

  x

  EVIO - Electrical Mobility

  Carlos Almeida, Carlos Oliveira, João Barros, Pedro Gaspar

  EVIO’s multi-sided platform provides out-of-the box and value-added services to different electric mobility players (even in private locations). We leverage electric utilities’ portfolio of services.

  NÜWIEL GmbH

  NÜWIEL GmbH

  Natalia Tomiyama, Fahad Khan

  x

  NÜWIEL GmbH

  Natalia Tomiyama, Fahad Khan

  NÜWIEL provides a sustainable and reliable solution for transporting goods in urban areas through the usage of electric bike trailers, which secure deliveries in the last mile.

 • Breeze Technologies

  Breeze Technologies

  Robert Heinecke, Sascha Kuntze

  x

  Breeze Technologies

  Robert Heinecke, Sascha Kuntze

  Breeze Technologies is an industry leader for modern air quality sensors, data and analytics. It is pushing the limits of environmental sensor development.

  ChargeX GmbH

  ChargeX GmbH

  Tobias Wagner, Johannes Engeln, Michael Masnitza

  x

  ChargeX GmbH

  Tobias Wagner, Johannes Engeln, Michael Masnitza

  ChargeX develops modular charging solutions for electric cars. Their first product Aqueduct enables an affordable set-up and flexible scale-up of large-scale charging infrastructure.

 • Ottopia

  Ottopia

  Amit Rosenzweig, Alan Jowett

  x

  Ottopia

  Amit Rosenzweig, Alan Jowett

  Ottopia develops and provides all key technologies to control vehicles remotely and safely. The proprietary platform enables humans to control any type of vehicle remotely, in a manner that is safe and cyber-secure.

The program is subject to change.

If the unfavorable conditions persist, the conference will be held online.

REGISTRATION

Taking place the whole week

ACCOMPANYING EVENTS

Choose from
MORE THAN 100 ACCOMPANYING EVENTS ACROSS THE CZECH REPUBLIC

PATRONS

 • TOMASZ
  WIATRAK

  President & CEO at Unipetrol Group

  x

  TOMASZ WIATRAK

  President & CEO at Unipetrol Group

  „We at Unipetrol are looking towards the horizon and, together with PKN Orlen, are playing our part in building a prosperous and sustainable future for the Czech Republic. That’s why our two R&D centers are hubs for intensive expansion of innovative techniques and progressive solutions. For example, we are actively developing second-generation biofuels, perfecting pyrolysis techniques for plastic waste recycling and testing economically- ecological sources of hydrogen energy. It is therefore natural for us to be the main partner of Innovation Week, where we unearth pioneering ways to move forward.“

  Vlček

  ONDŘEJ
  VLČEK

  CEO Avast

  x

  ONDŘEJ VLČEK

  CEO Avast

  „Cybercrime is the fastest growing illegal activity in the world, growing even faster than gun smuggling or drug dealing. At Avast, we stop thousands of attacks a minute, targeting end users and companies. Our goal is to defeat the organized cyber groups that are behind these attacks. But to do so, we have to constantly improve our defensive technologies, to fight attacks using artificial intelligence and other sophisticated methods. The Innovation Week combines inspiration and new ideas with people who care about a better and safer future, which is why we look forward to being there.”

  TAŤÁNA
  LE MOIGNE

  Regional Director at Google Czechia, Hungary, Romania & Slovakia at Google

  x

  TAŤÁNA LE MOIGNE

  Regional Director at Google Czechia, Hungary, Romania & Slovakia at Google

  „The Czechs are a nation of handymen, inventors, engineers and craftsmen. The time has come to sell it to the world. Thanks to the Internet, it has never been easier before. Lets collect not only olympic medals for sport but also for innovations! I am glad that Czech Google is present at the Innovation Week and I wish luck to everyone who enjoys moving the world forward.“

  TOMÁŠ
  SALOMON

  Chair of the Board of Directors, Česká spořitelna a.s.

  x

  TOMÁŠ SALOMON

  Chair of the Board of Directors, Česká spořitelna a.s.

  „At the present time, to adapt to a rapidly changing world is not only a condition for success, but for a survival itself. For the Česká spořitelna company, it is important to present product innovations to its clients while supporting their own innovation activities. It is also one of the reasons why we are one of the patrons of the Innovation Week which represent a convenient platform for the innovations advertisement. Furthermore, the Innovation Week brings inspiration for the further use of such innovations.“

 • Kysela

  PAVEL
  KYSELA

  CEO Adastra CZ

  x

  PAVEL KYSELA

  CEO Adastra CZ

  „Everything around us is changing, faster than ever. Our children have been able to operate modern technology with ease since they were young and we must learn to take full advantage of this accelerating time. At work and at home. At Adastra we believe that the focus of all innovations should be data and effective work with them. Data is the building stone for the companies that are ready for the digital era and we are the driving force of digitalization in the Czech Republic and in the whole region. That's why we partner with Innovation Week, which represents the best not only in digitalization and outlines trends for the years to come.“

  Petráček

  VOJTĚCH
  PETRÁČEK

  Rector of CTU in Prague

  x

  VOJTĚCH PETRÁČEK

  Rector of CTU in Prague

  „I see innovation as a development leading to the improvement of products or technologies. Therefore, it is at the end of the research and development chain, closest to its application in production. CTU creates a number of promising innovations in a wide range of fields. For example, our experts from the University Center for Energy Efficient Buildings sent the S.A.W.E.R. system to the United Arab Emirates, which began trial production of water from the air using solar energy in real desert conditions. This technology will be presented in the Czech pavilion at the EXPO world exhibition in Dubai. I am looking forward to presenting other technological innovations from CTU at Innovation Week.“

  Vlček

  JAROSLAVA
  POKORNÁ
  JERMANOVÁ

  Governor of the Central Bohemia Region

  x

  JAROSLAVA POKORNÁ JERMANOVÁ

  Governor of the Central Bohemia Region

  „Innovations start within people. They start with the desire to change something. I am proud of Central Bohemia Region which has its strong innovation potential in its regional companies, in its research and scientific organizations, and above all, in its people. Because they have innovations at heart.“

  Gajdoš

  MARCEL
  GAJDOŠ

  Country Manager for Czech Republic, Slovakia and Hungaria at Visa

  x

  MARCEL GAJDOŠ

  Country Manager for Czech Republic, Slovakia and Hungaria at Visa

  „Visa has constantly invested in innovations over the years. Payments are primarily a digital experience which is why we place a strong emphasis on safe and convenient payments. We actively cooperate with the banking sector and include fintechs to boost digitisation of payments. This year, we joined forces with Plaid which will help us strengthen our position in the world of financial technology. So, we provide our clients and partners access to our network, products, tools and expertise to enable their growth and success. Being a part of the Innovation Week 2020 is a great opportunity for us to join inspiring talks with established speakers from different fields and see how new ideas are born.“

 • Dvořáková

  RENATA
  DVOŘÁKOVÁ

  CEO Oracle Czech

  x

  RENATA DVOŘÁKOVÁ

  CEO Oracle Czech

  „Successful innovation is usually based on a good understanding of the customer's real needs. It helps to make things easier, faster or more comfortable. At Oracle, we support innovation with tools that help to see data in new ways, discover insights, unlock endless possibilities.“

  Šedivý

  JURAJ
  ŠEDIVÝ

  CEO & Chair of the Board of Directors, CETIN

  x

  JURAJ ŠEDIVÝ

  CEO & Chair of the Board of Directors, CETIN

  „We are the largest telecommunication infrastructure provider in the Czech Republic investing significantly into rollout of next generation networks. They will enable range of innovations based on cloud computing, media, Internet of things, and new applications transforming entire industries and economies. At the same time, we as a telecom operator need to reinvent our operational and commercial models to be responsive to rapidly changing needs of our customers. We do understand the power of innovations. It is therefore an honor and a great pleasure to be a patron of Innovation Week conference bringing together bright minds and their transformative ideas and solutions.“

 • TOMASZ
  WIATRAK

  President & CEO at Unipetrol Group

  x

  TOMASZ WIATRAK

  President & CEO at Unipetrol Group

  „We at Unipetrol are looking towards the horizon and, together with PKN Orlen, are playing our part in building a prosperous and sustainable future for the Czech Republic. That’s why our two R&D centers are hubs for intensive expansion of innovative techniques and progressive solutions. For example, we are actively developing second-generation biofuels, perfecting pyrolysis techniques for plastic waste recycling and testing economically- ecological sources of hydrogen energy. It is therefore natural for us to be the main partner of Innovation Week, where we unearth pioneering ways to move forward.“

  Šedivý

  ONDŘEJ
  VLČEK

  CEO Avast

  x

  ONDŘEJ VLČEK

  CEO Avast

  „Cybercrime is the fastest growing illegal activity in the world, growing even faster than gun smuggling or drug dealing. At Avast, we stop thousands of attacks a minute, targeting end users and companies. Our goal is to defeat the organized cyber groups that are behind these attacks. But to do so, we have to constantly improve our defensive technologies, to fight attacks using artificial intelligence and other sophisticated methods. The Innovation Week combines inspiration and new ideas with people who care about a better and safer future, which is why we look forward to being there.”

 • TAŤÁNA
  LE MOIGNE

  Regional Director at Google Czechia, Hungary, Romania & Slovakia at Google

  x

  TAŤÁNA LE MOIGNE

  Regional Director at Google Czechia, Hungary, Romania & Slovakia at Google

  „The Czechs are a nation of handymen, inventors, engineers and craftsmen. The time has come to sell it to the world. Thanks to the Internet, it has never been easier before. Lets collect not only olympic medals for sport but also for innovations! I am glad that Czech Google is present at the Innovation Week and I wish luck to everyone who enjoys moving the world forward.“

  TOMÁŠ
  SALOMON

  Chair of the Board of Directors, Česká spořitelna a.s.

  x

  TOMÁŠ SALOMON

  Chair of the Board of Directors, Česká spořitelna a.s.

  „At the present time, to adapt to a rapidly changing world is not only a condition for success, but for a survival itself. For the Česká spořitelna company, it is important to present product innovations to its clients while supporting their own innovation activities. It is also one of the reasons why we are one of the patrons of the Innovation Week which represent a convenient platform for the innovations advertisement. Furthermore, the Innovation Week brings inspiration for the further use of such innovations.“

 • Kysela

  PAVEL
  KYSELA

  CEO Adastra CZ

  x

  PAVEL KYSELA

  CEO Adastra CZ

  „Everything around us is changing, faster than ever. Our children have been able to operate modern technology with ease since they were young and we must learn to take full advantage of this accelerating time. At work and at home. At Adastra we believe that the focus of all innovations should be data and effective work with them. Data is the building stone for the companies that are ready for the digital era and we are the driving force of digitalization in the Czech Republic and in the whole region. That's why we partner with Innovation Week, which represents the best not only in digitalization and outlines trends for the years to come.“

  Petráček

  VOJTĚCH
  PETRÁČEK

  Rector of CTU in Prague

  x

  VOJTĚCH PETRÁČEK

  Rector of CTU in Prague

  „I see innovation as a development leading to the improvement of products or technologies. Therefore, it is at the end of the research and development chain, closest to its application in production. CTU creates a number of promising innovations in a wide range of fields. For example, our experts from the University Center for Energy Efficient Buildings sent the S.A.W.E.R. system to the United Arab Emirates, which began trial production of water from the air using solar energy in real desert conditions. This technology will be presented in the Czech pavilion at the EXPO world exhibition in Dubai. I am looking forward to presenting other technological innovations from CTU at Innovation Week.“

 • Jermanová

  JAROSLAVA
  POKORNÁ
  JERMANOVÁ

  Governor of the Central Bohemia Region

  x

  JAROSLAVA POKORNÁ JERMANOVÁ

  Governor of the Central Bohemia Region

  „Innovations start within people. They start with the desire to change something. I am proud of Central Bohemia Region which has its strong innovation potential in its regional companies, in its research and scientific organizations, and above all, in its people. Because they have innovations at heart.“

  Gajdoš

  MARCEL
  GAJDOŠ

  Country Manager for Czech Republic, Slovakia and Hungaria at Visa

  x

  MARCEL GAJDOŠ

  Country Manager for Czech Republic, Slovakia and Hungaria at Visa

  „Visa has constantly invested in innovations over the years. Payments are primarily a digital experience which is why we place a strong emphasis on safe and convenient payments. We actively cooperate with the banking sector and include fintechs to boost digitisation of payments. This year, we joined forces with Plaid which will help us strengthen our position in the world of financial technology. So, we provide our clients and partners access to our network, products, tools and expertise to enable their growth and success. Being a part of the Innovation Week 2020 is a great opportunity for us to join inspiring talks with established speakers from different fields and see how new ideas are born.“

 • Dvořáková

  RENATA
  DVOŘÁKOVÁ

  CEO Oracle Czech

  x

  RENATA DVOŘÁKOVÁ

  CEO Oracle Czech

  „Successful innovation is usually based on a good understanding of the customer's real needs. It helps to make things easier, faster or more comfortable. At Oracle, we support innovation with tools that help to see data in new ways, discover insights, unlock endless possibilities.“

  Šedivý

  JURAJ
  ŠEDIVÝ

  CEO & Chair of the Board of Directors, CETIN

  x

  JURAJ ŠEDIVÝ

  CEO & Chair of the Board of Directors, CETIN

  „We are the largest telecommunication infrastructure provider in the Czech Republic investing significantly into rollout of next generation networks. They will enable range of innovations based on cloud computing, media, Internet of things, and new applications transforming entire industries and economies. At the same time, we as a telecom operator need to reinvent our operational and commercial models to be responsive to rapidly changing needs of our customers. We do understand the power of innovations. It is therefore an honor and a great pleasure to be a patron of Innovation Week conference bringing together bright minds and their transformative ideas and solutions.“

Authentic discussions about crafting proactive solutions

LET’S TALK ABOUT IT

Want to learn more about the road to sustainable development? Looking for real facts and creative solutions that elude black and white thinking? You’re on the right track!

Unipetrol presents „Let’s talk about it” - a series of interviews with innovators and experts about emerging trends in the world of sustainability. „Let’s talk about it” is a place to share opinions, explore new ideas and hold authentic, uncensored conversations about our future.

 • MERGING REVENUE WITH SUSTAINABILITY | ALAN THOMAS
  LIFE CYCLE ASSESSMENT | VLADIMÍR KOČÍ
 • CORPORATE CIRCULAR SYMBIOSIS | CARINA SUNDQVIST
  PLASTIC RECYCLING | MICHAL BABIČ
 • SEAWEED SOLUTIONS | ALEXANDER GOLBERG
  WASTE AS RESOURCE | CYRIL KLEPEK
 • A FUTURE WITHOUT MICROPLASTICS | ANNA DU
  BIO-PLASTICS | PETRA INNEMANOVÁ
 • HYDROGEN FUEL | ALEŠ DOUCEK
  THE PLASTIC AGE | JOSEF JANČÁŘ
 • CIRCULAR ECONOMY | VOJTĚCH VOSECKÝ
  STORY-DRIVEN CHANGE | LUKÁŠ SEDLÁČEK
 • MERGING REVENUE WITH SUSTAINABILITY | ALAN THOMAS
 • LIFE CYCLE ASSESSMENT | VLADIMÍR KOČÍ
 • CORPORATE CIRCULAR SYMBIOSIS | CARINA SUNDQVIST
 • PLASTIC RECYCLING | MICHAL BABIČ
 • SEAWEED SOLUTIONS | ALEXANDER GOLBERG
 • WASTE AS RESOURCE | CYRIL KLEPEK
 • A FUTURE WITHOUT MICROPLASTICS | ANNA DU
 • BIO-PLASTICS | PETRA INNEMANOVÁ
 • HYDROGEN FUEL | ALEŠ DOUCEK
 • THE PLASTIC AGE | JOSEF JANČÁŘ
 • CIRCULAR ECONOMY | VOJTĚCH VOSECKÝ
 • STORY-DRIVEN CHANGE | LUKÁŠ SEDLÁČEK

Join Michael Londesborough in a cozy coffee shop, meet captivating personalities and uncover the nuances of sustainable development.

MORE ABOUT LET’S TALK ABOUT IT
FUELLED BY UNIPETROL

PARTNERS

With support of

General partners

Main partners

Gold partners

Silver partners

Main media partners

Media partners

Technological partner

Renewable energy supplies

Official car

Main academic partner

In cooperation with

About the Organizer

„At the European Leadership & Academic Institute (ELAI), we have been actively supporting education and innovation in all areas of society for nine years. We are organizion the Innovation Week Czech Republic. Our workshops are lead by leading personalities of Czech business. We believe in mutual inspiration and personal growth through the transfer of real experience. Our motto is Aim Higher! So come with us to aim higher!“