Doprovodná událost

Týdne inovací ČR 2020

Važte si svých inovací! Ochraňte si je!

30. 9. 2020 - 9:30 am

Antonína Čermáka 2a, Praha 6

Pořadatel: Úřad průmyslového vlastnictví

Kontakt: PhDr. Jana Engelová Pavková, jpavkova@upv.cz

www: www.upv.cz

Úvodní část programu vysvětlí pojmy jako průmyslová práva a duševní vlastnictví a představí  jednotlivé předměty průmyslověprávní ochrany, včetně legislativy a informací o možnostech podávání přihlášek, průběhu řízení, formálních i věcných požadavcích k udělení ochrany v ČR a účincích práv. Přiblíží i možnosti získání ochrany pro technická řešení v zahraničí. V další části se návštěvníkům představí volně přístupné databáze průmyslověprávních informací a způsoby, jakými je možné v nich provádět rešerše. Během fakultativní exkurze budou návštěvníci moci nahlédnout blíže do prostor Úřadu. Doba trvání semináře je cca 3 hodiny.