Doprovodná událost

Týdne inovací ČR 2020

Workshop Cirkulární ekonomika pro města a obce Královéhradecka

1. 10. 2020 - 1:00 pm

Hradec Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906 Albrechta z Valdštejna

Pořadatel: Centrum investic, rozvoje a inovací

Kontakt: chytryregion@chytryregion.cz

www: www.chytryregion.cz/ws-cirkularni-ekonomika

Cílem workshopu je obcím nejenom z Královéhradeckého kraje osvětlit, jak mohou ve své činnosti uplatnit prvky cirkulární ekonomiky, v čem jim bude tento koncept výhodný, jak mohou financovat projekty z dotačních ale i dalších zdrojů. Představeny budou konkrétní zkušenosti obcí a měst v oblasti cirkulární ekonomiky. Proběhne prezentace firem, které přinášejí řešení pro cirkulární ekonomiku diskuze mezi veřejným a firemním sektorem v oblasti cirkulární ekonomiky, jaká konkrétní řešení jim firmy mohou nabídnout. Doba trvání přibližně 2 hodiny.