Odborné semináře

V rámci veletrhu týdne inovací

Moderní a udržitelný průmysl - jak financovat inovace v oblasti automatizace, digitalizace, eko-inovací a dlouhodobé udržitelnosti?

11:25 am - 12:25 pm

Fórum Karlín, seminární místnost 1

Speaker: Michala Pešková, majitelka společnosti MIDA Consulting | Ondřej Štefek, jednatel společnosti 3Dees Industries s.r.o.

Cílem semináře bude seznámit jeho účastníky se současnými trendy v průmyslových inovacích a možnými způsoby jejich financování. Cílem semináře je ukázat, jaké jsou možnosti financování takových projektů, důraz bude kladen na vysoce inovativní projekty digitální a bezodpadové výroby a na projekty cirkulární ekonomiky. Prezentovány budou dotační možnosti, finanční nástroje a další formy veřejné finanční podpory a jejich reálné využití pro malé, střední i velké firmy. Posluchači se též seznámí s konkrétními příklady projektů.