Odborné semináře

V RÁMCI VELETRHU TÝDNE INOVACÍ ČR 2020

Inovativní způsoby financování podnikatelských a infrastrukturních projektů

12:00 - 13:00

Forum Karlín - WorkLounge

Speaker: Jan Barta, člen představenstva ČMZRB investiční, a.s. a Národního rozvojového fondu

V rámci nové strategie Českomoravské záruční a rozvojové banky se její aktivity rozšiřují z podpory segmentu malých a středních podniků na celkovou aktivitu v rámci cílů hospodářské politiky státu a to především v oblastech sektorů infrastruktury, energetiky, digitalizace, sociálního podnikání a dalších v závislosti na investiční priority státu. Jedním ze stavebních kamenů této strategie je ČMZRB Investiční. Ta umisťuje veřejné prostředky do specifických oblastí soukromého kapitálu. Dalším prvkem ve strategii je Národní rozvojový fond, jehož misí je efektivní zapojení zdrojů z privátní sféry.