Odborné semináře

V RÁMCI VELETRHU TÝDNE INOVACÍ ČR 2020

Firemní data: To nejcennější pro budoucnost svého businessu už máte

10:45 - 11:45

Forum Karlín - seminární místnost 3

Speaker: Milan Marťák, CEO a hlavní softwarový architekt společnosti CEOS Data

Data o vašem businessu jsou jako tajná receptura rozptýlená napříč celou firmou. Víte ale, kde jsou uložena, kde vznikají a jak se zpracovávají? A jak ovlivní firmu to, že tyto vědomosti zmizí s odchodem klíčových pracovníků? Náš seminář na tyto otázky odpoví a také napoví, jak může automatická správa podnikových metadat zajistit zásadní snížení IT nákladů a získání významné konkurenční výhody.